Sloneek poháňa popredné slovenské firmy:

Volvo
košik
Lindt
knigh frank
Balikobot
sky
čedok
Hyperia
Kontentino
Hyperia-1
Volvo
košik
Lindt
knigh frank
Balikobot
sky
čedok
Hyperia
Kontentino
Hyperia-1
Volvo
košik
Lindt
knigh frank
Balikobot
sky
čedok
Hyperia
Kontentino
Hyperia-1
Next-Generation

Nová éra HR

Viac dát, menej rozhodovania. Digitalizácia a automatizácia procesov, AI asistent a inteligentné odporúčania na jednom mieste.

All-in-one riešenie All-in-one riešenie

Namiesto chaosu poriadok. Pokrytie celej zamestnaneckej cesty prehľadne a komplexne.

AI-First AI-First

Inteligentná pravá ruka HR manažéra. Až 90% rutinných úloh urobí za vás.

People analytics People analytics

Efektívne riadenie tímu na základe objektívnych dát. Grafy, trendy, porovnanie.

Inteligentné odporúčanie Inteligentné odporúčanie

Riešenie problémov a spracovanie výsledkov rýchlo, objektívne a bez emócií. Pretože dáta hovoria jasne.

Vyskúšajte Sloneek na 14 dní ZDARMA

All-in-one HR systém

Jedno riešenie pre celý HR manažment

01 Core HR

Namiesto tabuliek Sloneek. Namiesto chaosu poriadok. Komplexná evidencia zamestnancov a firemného majetku, schránka dôvery, AI prieskumy a personalizovaná starostlivosť o celý tím.

02 Time management

Moderný HR softvér pre digitálne vykazovanie práce, čerpanie dovolenky a evidenciu dochádzky. Na mieru pre slovenské aj medzinárodné (hybridné) tímy.

03 Performance management

Efektívny rozvoj tímu a nízka fluktuácia zamestnancov vďaka úplnému prehľadu o ich potrebách, zručnostiach, rolách, senioritách a výkone v čase.

04 People analytics

Prehľadne vizualizované objektívne dáta o vašich ľuďoch na jednom mieste pre ľahké rozhodovanie a riadenie zamestnancov, nech už pracujú odkiaľkoľvek.

05 Nábor & onboarding

Menej papierovania, viac času na ľudí. Vaša pravá ruka od náboru po offboarding. Šablóny, zamestnanecké zložky a elektronické podpisovanie dokumentov.

06 Podklady pre mzdy

Podklady pre mzdy, náklady a vyúčtovanie pod starostlivým dohľadom. Rýchly report aktivít zamestnancov, flexibilné sadzby a rýchle spracovanie interných aj externých fakturácií.

Upgrade pre vaše HR

4 dôvody, prečo je Sloneek najinteligentnejšie riešenie

Zákaznícka podpora Zákaznícka podpora

AI sprievodca odpovedá 24/7 v akomkoľvek jazyku. Na otázky vás aj vašich ľudí.

Integrácia Integrácia

Prepojenie s akýmikoľvek systémami ľahko a na pár kliknutí vďaka open API.

Zabezpečenie Zabezpečenie

100% garancia odolnosti proti úniku dát a mimoriadnej dostupnosti služieb.

Rýchlosť nasadenia Rýchlosť nasadenia

Bleskové zapojenie a adaptácia celého interného aj externého tímu na systém.

Návratnosť investície

Zistite za ako dlho sa investícia do HR systému vráti

Zaručené úspory bez ohľadu na veľkosť firmy. Vyskúšajte našu kalkulačku a preberte detaily výpočtu s našimi špecialistami.

 • Výrazné finančné úspory
 • Úspora desiatok hodín v HR agende
 • Paperless office
1 1000
500 EUR 10.000 EUR
3.186 EUR ročne
Referencie našich klientov

Prečo HR manažéri používajú Sloneek?

Šárka R.
07.03.2023
Everything from HR in one place

It may sound like a cliché, but I value a friendly environment. This HR system is not about control of workers and their working time but, above all, about the cooperation of teams, users and managers.

Kathy K.
08.01.2024
Excellent HR system

We are extremely satisfied with the Sloneek personnel system. It innovatively streamlines work and bureaucracy, and whenever needed, the consultant is always willing to help with anything.

Martin B.
25.09.2023
Jednoduchosť a jasnosť!

It's easy, clear, includes personal information, and offers good support. Overall, it excels in clarity, simplicity, interconnectivity, and the ability to customize various settings.

Lenka F.
03.07.2023
Overall a very positive experience

Clear and intuitive design, easy to use, the main features why we are using it (HR employee tracking, vacations, business trips, etc) work well. There is also the possibility to give suggestions and feedback.

Veronika G.
31.10.2023
Our experience is positive

I would like to pick up communication and willingness to advise. We consider the well-developed API, clear application and web server to be a great advantage.

Denis D.
10.03.2023
Sloneek is great HR Solution!

Sloneek's has user-friendly interface and powerful features! You can easily track employee time off, manage performance reviews, and keep all of your important HR documents in one place.

Jan K.
29.04.2023
The best tool for HR ever

We have been searching for a tool to efficiently manage HR-related tasks and associated data for quite some time. Previous platforms I've worked with were only able to store data digitally.

Lucie B.
29.06.2023
HR tool that grows with you

I'm thrilled with their excellent technical and client support, along with their continuous efforts to enhance the tool, showing their commitment to an exceptional user experience.

Sona S.
28.08.2023
Time saver for the whole HR!

Sloneek has made a remarkable impact on our company, helping to remove the major HR pain points with no time. It has user-friendly interface and intuitive design made the transition for all users very smooth!

Diogo S.
31.10.2023
Awesome EU based HR System

It's a very user friendly system, which was very easy to implement - it took us a few hours and everything was up and running. We use Sloneek for HR records, documentation, timesheets, PTO.

Zuzana L.
09.01.2024
Sloneek helps us with daily agenda

Manage employee life-cycle, store contracts, amendments, and work tools in one place, eliminating 20 different Excel sheets. Ideal for HR/back office organization. Worth trying for a clean-up.

Anna C.
25.09.2023
Superbly flexible HR tool

The tool is flexible and customizable, offering intuitive operation and quick familiarity. Its Slack hook for absence management, which notifies who's in the office, is especially appreciated.

Šárka R.
07.03.2023
Everything from HR in one place

It may sound like a cliché, but I value a friendly environment. This HR system is not about control of workers and their working time but, above all, about the cooperation of teams, users and managers.

Kathy K.
08.01.2024
Excellent HR system

We are extremely satisfied with the Sloneek personnel system. It innovatively streamlines work and bureaucracy, and whenever needed, the consultant is always willing to help with anything.

Martin B.
25.09.2023
Jednoduchosť a jasnosť!

It's easy, clear, includes personal information, and offers good support. Overall, it excels in clarity, simplicity, interconnectivity, and the ability to customize various settings.

Lenka F.
03.07.2023
Overall a very positive experience

Clear and intuitive design, easy to use, the main features why we are using it (HR employee tracking, vacations, business trips, etc) work well. There is also the possibility to give suggestions and feedback.

Veronika G.
31.10.2023
Our experience is positive

I would like to pick up communication and willingness to advise. We consider the well-developed API, clear application and web server to be a great advantage.

Denis D.
10.03.2023
Sloneek is great HR Solution!

Sloneek's has user-friendly interface and powerful features! You can easily track employee time off, manage performance reviews, and keep all of your important HR documents in one place.

Jan K.
29.04.2023
The best tool for HR ever

We have been searching for a tool to efficiently manage HR-related tasks and associated data for quite some time. Previous platforms I've worked with were only able to store data digitally.

Lucie B.
29.06.2023
HR tool that grows with you

I'm thrilled with their excellent technical and client support, along with their continuous efforts to enhance the tool, showing their commitment to an exceptional user experience.

Sona S.
28.08.2023
Time saver for the whole HR!

Sloneek has made a remarkable impact on our company, helping to remove the major HR pain points with no time. It has user-friendly interface and intuitive design made the transition for all users very smooth!

Diogo S.
31.10.2023
Awesome EU based HR System

It's a very user friendly system, which was very easy to implement - it took us a few hours and everything was up and running. We use Sloneek for HR records, documentation, timesheets, PTO.

Zuzana L.
09.01.2024
Sloneek helps us with daily agenda

Manage employee life-cycle, store contracts, amendments, and work tools in one place, eliminating 20 different Excel sheets. Ideal for HR/back office organization. Worth trying for a clean-up.

Anna C.
25.09.2023
Superbly flexible HR tool

The tool is flexible and customizable, offering intuitive operation and quick familiarity. Its Slack hook for absence management, which notifies who's in the office, is especially appreciated.

Bedřich S.
26.07.2023
Sloneek makes us happy at work!

This user-friendly platform offers an intuitive and enjoyable UX. Its mobile app accessibility and language options enhance user experience, making it highly appreciated.

Marta K.
22.06.2023
Friendly HR system

I've never seen a better HR system dashboard; it instantly displays essential daily info about employees. The mobile app is great, allowing immediate absence entry without needing a computer.

Andrea O.
29.03.2023
Great job Sloneek!🐘

I'm highly satisfied with Sloneek's customer approach. Its Czechoslovak roots are commendable. Navigation within Sloneek is simple and intuitive. The team's quick response to errors and evident continuous development of the tool is impressive.

Alice H.
06.03.2023
Sloneek is driver of HR transformation

This HR administration tool greatly aids HR professionals in evolving from administrative roles to strategic partners, supporting the entire employee lifecycle including recruitment, onboarding, adaptation, engagement, development, and offboarding.

Jana P.
29.03.2023
User friendly and improving HRis

The platform features modules for comprehensive HR needs with a user-friendly, clear interface. It offers rapid customer support, always available to help, and is priced ideally for small businesses, startups, and NGOs.

Ondřej S.
18.04.2023
Sloneek helps us to manage HR data

In today's dynamic business world, a robust HR system is crucial. Sloneek, an all-in-one HR solution for startups to large firms, streamlines workforce management. This modern system offers comprehensive features, enhancing efficiency and saving hours weekly in HR tasks.

Tomáš P.
27.03.2023
Manage people, not your software

Sloneek stands out as a versatile HR platform suitable for both startups and large enterprises. It simplifies the management of workforce journeys, offers a range of features, and significantly cuts down on weekly HR process time.

Xenie O.
08.03.2023
Top all-in-one HR app

Sloneek, a cutting-edge HR software solution, streamlines business operations by seamlessly monitoring employee work hours, tracking absences, and efficiently managing asset allocation through a user-friendly centralized platform, revolutionizing how businesses manage their workforce.

Klaudia T.
22.06.2023
Simple & effective Time Tracking tool

The platform is exceptionally user-friendly and effortless to navigate, making it accessible directly from your smartphone. Furthermore, the dedicated support team has gained a stellar reputation for their swift resolution of any issues, guaranteeing a seamless and hassle-free user experience.

Marek N.
28.03.2023
Very helpful software!

Sloneek is Innovative, simple and easy to use HR solution and by mi own experience its ideal tool for companies starting digitalization of their HR processes and also for upgrades from the obsolete systems. Excellent client service!

Jiri V.
13.04.2023
Great HR tool

Discover our incredibly user-friendly and feature-rich HR software, designed to meet the needs of companies of any size. With its intuitive interface and robust functionality, it streamlines HR processes and offers great customer support to ensure your organization's success.

Jitka Z.
15.03.2023
Great experience with Sloneek

Our HR software offers fantastic, fast support, constant improvements, easy employee use, and customizable features to fit your needs and cover all necessary employee data, including the option for custom boxes.

Bedřich S.
26.07.2023
Sloneek makes us happy at work!

This user-friendly platform offers an intuitive and enjoyable UX. Its mobile app accessibility and language options enhance user experience, making it highly appreciated.

Marta K.
22.06.2023
Friendly HR system

I've never seen a better HR system dashboard; it instantly displays essential daily info about employees. The mobile app is great, allowing immediate absence entry without needing a computer.

Andrea O.
29.03.2023
Great job Sloneek!🐘

I'm highly satisfied with Sloneek's customer approach. Its Czechoslovak roots are commendable. Navigation within Sloneek is simple and intuitive. The team's quick response to errors and evident continuous development of the tool is impressive.

Alice H.
06.03.2023
Sloneek is driver of HR transformation

This HR administration tool greatly aids HR professionals in evolving from administrative roles to strategic partners, supporting the entire employee lifecycle including recruitment, onboarding, adaptation, engagement, development, and offboarding.

Jana P.
29.03.2023
User friendly and improving HRis

The platform features modules for comprehensive HR needs with a user-friendly, clear interface. It offers rapid customer support, always available to help, and is priced ideally for small businesses, startups, and NGOs.

Ondřej S.
18.04.2023
Sloneek helps us to manage HR data

In today's dynamic business world, a robust HR system is crucial. Sloneek, an all-in-one HR solution for startups to large firms, streamlines workforce management. This modern system offers comprehensive features, enhancing efficiency and saving hours weekly in HR tasks.

Tomáš P.
27.03.2023
Manage people, not your software

Sloneek stands out as a versatile HR platform suitable for both startups and large enterprises. It simplifies the management of workforce journeys, offers a range of features, and significantly cuts down on weekly HR process time.

Xenie O.
08.03.2023
Top all-in-one HR app

Sloneek, a cutting-edge HR software solution, streamlines business operations by seamlessly monitoring employee work hours, tracking absences, and efficiently managing asset allocation through a user-friendly centralized platform, revolutionizing how businesses manage their workforce.

Klaudia T.
22.06.2023
Simple & effective Time Tracking tool

The platform is exceptionally user-friendly and effortless to navigate, making it accessible directly from your smartphone. Furthermore, the dedicated support team has gained a stellar reputation for their swift resolution of any issues, guaranteeing a seamless and hassle-free user experience.

Marek N.
28.03.2023
Very helpful software!

Sloneek is Innovative, simple and easy to use HR solution and by mi own experience its ideal tool for companies starting digitalization of their HR processes and also for upgrades from the obsolete systems. Excellent client service!

Jiri V.
13.04.2023
Great HR tool

Discover our incredibly user-friendly and feature-rich HR software, designed to meet the needs of companies of any size. With its intuitive interface and robust functionality, it streamlines HR processes and offers great customer support to ensure your organization's success.

Jitka Z.
15.03.2023
Great experience with Sloneek

Our HR software offers fantastic, fast support, constant improvements, easy employee use, and customizable features to fit your needs and cover all necessary employee data, including the option for custom boxes.

vyzkousejte-2

Vyskúšajte Sloneek na 14 dní úplne ZADARMO

 • Bez záväzkov a zadávania platobnej karty
 • Okamžitý prístup ku všetkým funkciám
 • Pomoc s nastavením a onboardingom
 • Komunikácia vo všetkých svetových jazykoch
Sme tu pre vás

Môžeme vám pomôcť?

Naši odborníci vám odpovedia na všetky otázky, prevedú vás systémom Sloneek a pomôžu vám transformovať vaše HR na moderné komplexné riešenie.

 • Špičkový onboarding
 • Predstavenie všetkých funkcionalít
 • Prezentácia a ponuka vášmu HR na mieru
 • Odpovieme na všetky otázky
Group 1469
image 70
image 69
image 55

Zanechajte nám kontakt, ozveme sa vám.

Blog Blog-image
Blog

Jedinečný zmysluplný obsah pre všetkých HR nadšencov a People ops. Prečítajte si inšpiratívny obsah od známych odborníkov z odvetvia.