Nábor zamestnancov

Nábor zamestnancov je komplexný proces, ktorý pomáha spoločnosti nájsť vhodných kandidátov na voľné pracovné miesta s primeranými finančnými nákladmi.

Tento proces zahŕňa obsadzovanie všetkých typov pozícií, od základných až po vysoko špecializované, vrátane stretnutí s uchádzačmi, zhromažďovania informácií o uchádzačoch a administratívnej práce.

Nábor sa vykonáva pod vedením personálnych úradníkov podľa predpísaných pravidiel. Môže ísť o interný nábor, t. j. využitie existujúcich zamestnancov, ktorí majú potrebné zručnosti pre danú pozíciu alebo ktorí sami prejavia záujem o prechod na inú pozíciu. Výhodou je, že ide o zamestnanca, ktorý už spoločnosť dobre pozná a naopak.

Ďalším zdrojom je externý nábor, t. j. prostredníctvom personálnych agentúr, absolventov a úradov práce.

Sme tu pre vás

Môžeme vám pomôcť?

Naši odborníci vám odpovedia na všetky otázky, prevedú vás systémom Sloneek a pomôžu vám transformovať vaše HR na moderné komplexné riešenie.

  • Špičkový onboarding
  • Predstavenie všetkých funkcionalít
  • Prezentácia a ponuka vášmu HR na mieru
  • Odpovieme na všetky otázky
Group 1469-1
image 58
Group 1469
image 55

Zanechajte nám kontakt, ozveme sa vám.