Nábor zamestnancov je komplexný proces, ktorý pomáha spoločnosti nájsť vhodných kandidátov na voľné pracovné miesta s primeranými finančnými nákladmi.

Tento proces zahŕňa obsadzovanie všetkých typov pozícií, od základných až po vysoko špecializované, vrátane stretnutí s uchádzačmi, zhromažďovania informácií o uchádzačoch a administratívnej práce.

Nábor sa vykonáva pod vedením personálnych úradníkov podľa predpísaných pravidiel. Môže ísť o interný nábor, t. j. využitie existujúcich zamestnancov, ktorí majú potrebné zručnosti pre danú pozíciu alebo ktorí sami prejavia záujem o prechod na inú pozíciu. Výhodou je, že ide o zamestnanca, ktorý už spoločnosť dobre pozná a naopak.

Ďalším zdrojom je externý nábor, t. j. prostredníctvom personálnych agentúr, absolventov a úradov práce.

Máte záujem o viac informácií o Sloneekovi?

Naši odborníci Václav, Adam, Richard a Sebastian vám radi predstavia HR systém Sloneek a odpovedia na všetky vaše otázky.

  • prevedú vás funkciami aplikácie
  • zodpovedajú všetky otázky
  • pripravia prezentáciu a ponuku na mieru
  • poskytnú špičkový onboarding
Group 1469-1
image 58
Group 1469
image 55

Nezáväzné demo