ic_webinar
Prihláste sa na pravidelný webinár pre nových zákazníkov.
Na webinári Vás zoznámime s prvými krokmi v aplikácii a dostane sa aj na Vaše otázky a odpovede.
Prihláste sa na pravidelný webinár pre nových zákazníkov. Prihlásiť
Competency_tree

Tvorba kompetencií

Jednoducho vytvorte kompetencie viazané na prejavy správania sa a zručností.

  • Tvorba štruktúry kompetencie

  • Popisy žiaducich aj nežiaducich prejavov

  • Zoskupovanie kompetencií do celkov

  • Jednoduché priraďovanie a spúšťanie hodnotení

Evaluation

Hodnotenie kompetencií

Zodpovednosť lídra za rozvoj ľudí v tíme je nezvratná. Systémové riešenie mu pomôže v administrácii hodnotenia i sledovania pokroku v rozvoji zamestnanca.

  • Prípravy pre hodnotiace pohovory

  • Zrozumiteľná hodnotiaca škála

  • Priestor pre poznámky

  • Výsledky jednoducho čitateľné aj pre HR oddelenie

  • Tvorba tréningových skupín na základe rovnakých vzdelávacích potrieb

Chcete vedieť, ako pracovať s kompetenciami a ako ich implementovať vo vašej spoločnosti?

Milan Google_Milan_Google
Dr. Milan Rataj , Konzultant pre kompetenčný modeling