Sloneek poháňa popredné slovenské firmy:

Volvo
košik
Lindt
knigh frank
Balikobot
sky
čedok
Hyperia
Kontentino
Hyperia-1
Volvo
košik
Lindt
knigh frank
Balikobot
sky
čedok
Hyperia
Kontentino
Hyperia-1
Volvo
košik
Lindt
knigh frank
Balikobot
sky
čedok
Hyperia
Kontentino
Hyperia-1

Porovnanie funkcií: Sloneek X BambooHR

Evidencia pracovníkov Sloneek BambooHR
Databáza zamestnancov Does contain Does contain
Pracovný čas zamestnancov Veľmi dôležité, ak chcete vypočítať, koľko hodín by mal zamestnanec odpracovať v danom mesiaci. Kľúč v češtine, kde sa fond dovoleniek počíta v hodinách. Does contain Doesn't contain
Prispôsobiteľné používateľské pole Pomocou vlastného poľa používateľa môžete zaznamenať akýkoľvek atribút používateľa/zamestnanca, ktorý môžete potrebovať, napríklad "veľkosť trička", ak poskytujete svojim ľuďom oblečenie alebo marketingový tovar. Does contain Doesn't contain
Prispôsobiteľné používateľské štítky Používanie vlastných značiek na segmentáciu zostáv, používateľských zostáv atď. Ako príklad môžete chcieť vygenerovať správu o návštevnosti len pre ľudí s označením "Externý". Does contain Doesn't contain
Jazyk v aplikácii Stále sa rozširujúci zoznam podporovaných jazykov umožňuje každému používateľovi vybrať si preferovaný jazyk aplikácií a oznámení. Does contain Doesn't contain
Lokalita výkonu práce Does contain Does contain
Stravovanie Does contain Does contain
Záznamy o vývoji základných miezd Does contain Does contain
Monitorovanie nálady zamestnancov Does contain Doesn't contain
Pripomienky Does contain Does contain
Vlastné pripomienky Does contain Does contain
Automatizácia procesov: zoznamy úloh Sloneek BambooHR
Tasky Does contain Doesn't contain
Kontrolné zoznamy pre vstup na palubu Does contain Does contain
Kontrolné zoznamy na vyraďovanie Does contain Does contain
Prispôsobiteľné kontrolné zoznamy Umožňuje manažérom ľudských zdrojov vytvárať kontrolné zoznamy nielen pre vopred definované procesy, ako je nástup a výstup, ale aj pre ďalšie a/alebo ad-hoc udalosti, ako je certifikácia, školenie, disciplinárne procesy atď. Does contain Doesn't contain
Zobraziť KANBAN Does contain Doesn't contain
Prispôsobiteľné upozornenia Doesn't contain Does contain
Dochádzkový systém a sledovanie času Sloneek BambooHR
Zadávanie pracovnej dochádzky Does contain Does contain
Geolokácia GPS Does contain Doesn't contain
Dochádzkový terminál Spolu s geolokalizáciou poskytujeme vynikajúce možnosti registrácie návštevnosti. Príchody a odchody sa registrujú na vopred definovaných miestach (kancelárie, sklady, vlastné objekty...) a možno ich registrovať viacerými spôsobmi, napríklad prostredníctvom webovej aplikácie, mobilnej aplikácie a hardvérového terminálu s dotykovou obrazovkou a čítačkou bezkontaktných kariet. Does contain Doesn't contain
Sledovanie aktivity Does contain Does contain
Time tracking Možné prostredníctvom prídavného modulu Does contain Doesn't contain
Plánovanie práce Poskytujeme prostriedky na jednoduché plánovanie zmien pomocou zobrazenia časovej osi. Does contain Doesn't contain
Hodinová sadzba pracovníkov Does contain Doesn't contain
Manažment absencií Sloneek BambooHR
Riadenie absencií Does contain Does contain
Tímový kalendár absencií Členovia tímu a ich manažéri majú spoločný kalendár svojich neprítomností, dochádzky a aktivít. Každú udalosť môžu komentovať, pridávať prílohy a dokonca spomenúť ktoréhokoľvek člena tímu, aby ho na udalosť upozornili. Does contain Doesn't contain
Kalendár štátnych sviatkov v jednotlivých krajinách Spoločnosti, ktoré sa nachádzajú vo viac ako jednej krajine, musia mať možnosť konfigurovať dovolenky na úrovni používateľa. Does contain Doesn't contain
Schvaľovací workflow Does contain Does contain
Dokumenty Sloneek BambooHR
Elektronické podpisovanie dokumentov Does contain Does contain
Podpisovanie dokumentov externých subjektov Povoľujeme scenáre, ako je podpísanie NDA s niekým, kto ešte nie je používateľom Sloneeku. Zvyčajne sa to robí vo fáze náboru a pred nástupom do zamestnania. Does contain Doesn't contain
Zručnosti a výkon Sloneek BambooHR
KPI a OKR Pre BambooHR možné prostredníctvom integrácie Does contain Does contain
Prispôsobiteľné hodnotiace dotazníky Pre BambooHR možné prostredníctvom integrácie Does contain Doesn't contain
Skills management Does contain Doesn't contain
Sebahodnotenie/hodnotenie manažmentu Does contain Does contain
Reporting Sloneek BambooHR
Hlásenia o ľudských zdrojoch Does contain Does contain
Podklady pre fakturáciu Does contain Does contain
Angažovanosť: angažovanosť zamestnancov Sloneek BambooHR
Zapojenie zamestnancov Does contain Does contain
Schránka dôvery Does contain Doesn't contain
Žiadosti Doesn't contain Does contain
ATS Sloneek BambooHR
Talent pool Does contain Does contain
Prispôsobiteľný portál spoločnosti Does contain Does contain
Prispôsobiteľné fázy náboru Does contain Does contain
Zdieľanie na kariérnych portáloch Doesn't contain Does contain
Hlásenie ATS Doesn't contain Does contain
Evidencia pracovného vybavenia a majetku spoločnosti Sloneek BambooHR
Správa majetku a história Does contain Doesn't contain
Prevodovka & el. podpis pracovných pomôcok Máme oveľa lepší nástroj na celý proces presunu prevádzkových zdrojov. Máme kompletný detail každého prostriedku, kompletný odovzdávací protokol, ktorý je podpísaný zamestnancom, prostriedok má kompletnú históriu vrátane fotogalérie a všetkých odovzdávacích protokolov. Does contain Doesn't contain
Prenosové protokoly Does contain Doesn't contain
Integrácia Sloneek BambooHR
Google Does contain Does contain
MS365 Does contain Doesn't contain
IceWarp Does contain Doesn't contain
Slack Does contain Does contain
Helios Does contain Doesn't contain
Jira Does contain Doesn't contain
A niečo navyše Sloneek BambooHR
Holdingová štruktúra Nástroje pre medzinárodné a plne vzdialené hybridné tímy Does contain Doesn't contain
Firemný chat Does contain Doesn't contain
Mobilné rozhranie Does contain Does contain

Vyskúšajte Sloneek ešte dnes 🔥

Sloneeka môžete používať zadarmo, nevyžaduje sa kreditná karta
počas nasledujúcich 14 dní.
Všetky funkcie a plná podpora sú v cene.

Engagement
Vzdialené nástroje

Nástroje na mieru pre medzinárodné a hybridné tímy 

Okrem bežných funkcií systému HR sme pridali nástroje, ktoré riešia potreby hybridne riadených tímov.

  • Globálna štruktúra pre medzinárodné tímy
  • Preferovaný jazyk používateľa v aplikácii
  • Kalendár štátnych sviatkov vo vašej krajine
  • Elektronické podpisovanie dokumentov
zákaznická podpora personální systém Sloneek
Starostlivosť o zákazníkov

Globálna podpora, ktorá nemá konkurenciu a nemá miesto v cenníku

Naši špecialisti vás zaúčajú a budú vám vždy k dispozícii počas používania aplikácie.

  • Aktívna podpora v rovnakom časovom pásme
  • Náš čas za váš - nič viac si neúčtujeme

Prehľad všetkých funkcií

Core HR
emloyee-records Evidencia zamestnancov
documents-e-sign Dokumenty & el. podpis
asset-management Pracovné pomôcky
Outline Prieskumy AI
engagement Engagement
organisational-chart Organizačná štruktúra
Group-34061-1 HR automatizácia
whistleblowing Whistleblowing
holding-structure Holdingová štruktúra
Time management
time-tracking-timesheets Aktivity & Time Tracking
time-off Absence management
atendance-system Dochádzkový systém
clients-project Klienti a projekty
Performance management People analytics
Nábor & onboarding
recruiting Nábor zamestnancov (ATS)
Preboarding Preboarding
onboarding Onboarding
onboarding-1 Offboarding
Podklady pre mzdy Mobilná aplikácie Integrácia

Evidencia zamestnancov

Essential
Zamestnanecká zložka
Typ spolupráce, úväzku
Lokalita výkonu práce
História používateľa
Organizačná štruktúra
Evidencia finančných podmienok
Nastaviteľné pole používateľa
Webový a mobilný adresár používateľov
Pripomienky udalostí

Dokumenty & el. podpis

Essential
Elektronický podpis dokumentov (eIDAS ready)
Generovanie šablón dokumentov (AI)
Potvrdenie čítania dokumentov
Ukladanie firemných dokumentov
Šifrované ukladanie dokumentov zamestnancov

Pracovné pomôcky

Professional
Prevzatie a odovzdanie pomôcky el. podpisom
Generovanie odovzdávacích protokolov
Prehľad stavu a umiestnenie pomôcok
Detailná karta pomôcky
Vlastné pole pomôcok
Kategorizácia pomôcok

Prieskumy AI

Professional
Vytváranie prieskumov
Jednoduché úpravy
AI generovanie prieskumov na mieru
Vizualizácia údajov
AI zhrnutie a vyhodnotenie výsledkov
Dotazník NPS s výpočtom výsledkov
Export do csv, svg, png

Engagement

Professional
Firemná nástenka
Oznámenia a Kudos
Zamestnanecké prieskumy
Prieskum spokojnosti NPS
Wiki spoločnosti

Organizačná štruktúra

Essential
Strom tímov
Zostavenie tímov
Priradenie tímových rolí
Popisy tímov
Drag & Drop úprava

HR automatizácia

Professional
Tvorba checklistov (onboarding, offboarding)
Individualizované úlohy
KANBAN, tabuľkové a kalendárové riadenie úloh
Pripomienky termínov
Vytváranie checklistov (AI)
Generovanie pracovných inzerátov a ponúk (AI)
Vytváranie KPI, OKR, hodnotiacich dotazníkov (AI)
Generovanie šablón dokumentov (AI)

Whistleblowing

Essential
Nástroj na anonymné hlásenie udalostí
Možnosť pridať rolu ombudsmana
Vkladanie textových správ a obrázkov
Oznamovateľ môže zistiť, kto je príjemcom správy
Oznámenie o vložení novej správy

Holdingová štruktúra

Enterprise
Materské a dcérske spoločnosti
Lokálna jazyková mutácia aj sviatky
Zloženie medzinárodného tímu
Prehľadné ovládanie administrátormi

Aktivity & Time Tracking

Essential
Časové hárky (aj ručne spracované)
Plánovanie služobných ciest
Dôkaz domácej kancelárie
Schvaľovanie aktivít
Tímové prehľady
Mobilné sledovanie času
Flexibilné nastavenie udalostí aktivity
Hodinová nákladová a fakturačná cena
Vykazovanie na projekty a klientov
Poznámky, prílohy, komentáre aktivít
Komplexné podklady pre fakturáciu zákazníkom

Absence management

Essential
Fond pracovného času
Prehľad absencií v kalendári
Flexibilne nastaviteľné udalosti absencií
Schvaľovanie absencií
Možnosť príloh a komentovanie u absencií
Detailný reporting
Mobilný manažment absencií

Dochádzkový systém

Essential
Zadávanie príchodov a odchodov
Tímový kalendár dochádzky
Dochádzkový terminál
Geolokácia GPS
Export dochádzky do programu Excel
Detailný reporting vrátane salda

Klienti a projekty

Professional
Riadenie projektov a časové hlásenia
Intuitívne zaznamenávanie činnosti
Mnoho nastaviteľných parametrov
Vykazovanie pracovných výkazov a fakturačných dokladov
Rýchle súčty nahlásených prác
Hodinová a nákladová fakturácia
Viacúrovňové filtrovanie
Vlastná konfigurácia tabuliek
Záznam z mobilnej aplikácie

People analytics

Professional
Základné HR metriky
Životný cyklus používateľov
Metriky náboru
Operatíva (dokumenty, pomôcky)
Kompetencie (Skilly)
Performance
Pracovná záťaž
Analytika AI

Performance management

Professional
Zručnosti / kompetencie
Hodnotenie
OKRS A KPIS
Hodnotiace dotazníky
Vzdelávacie plány

Nábor zamestnancov (ATS)

Professional
Register žiadateľov
Správa uchádzačov
Nastavenie fáz náboru
Inzertný portál
Komunikácia nad kandidátmi
Talent pool

Preboarding

Professional
Preboardingový balíček
Rýchla príprava šablóny
Automatické vypĺňanie údajov
Generovanie otázok pomocou AI
Uvítací balíček na prvý deň v práci

Onboarding

Professional
Šablóny pre onboarding
Záznamy osobných a pracovných údajov
Správa pracovného vybavenia a majetku spoločnosti
Evidencia a elektronické podpisovanie dokumentov
Stanovenie pracovného času a typov neprítomností

Offboarding

Professional
Šablóny pre offboarding
Ukončenie pracovného pomeru a odchod zo zamestnania
Odovzdanie všetkých pomôcok a kontrola stavu
Podpis výstupných dokumentov

Mobilná aplikácie

Essential
Účasť na telefonických hovoroch
Mobilné sledovanie času
Telefonické zadávanie a schvaľovanie neprítomností
Podpisovanie dokumentov v telefóne
Mobilný kalendár aktivít, absencií a dochádzky
Reporty používateľov v telefóne

Integrácia

Essential
Synchronizácia neprítomnosti Google
MS 365 synchronizácia neprítomností
Synchronizácia neprítomností v systéme IceWarp
Slack: správy o absenciách, sledovaní času a dochádzke
Integrácia aktivít s Jirou
Otvorené API
Jednotné prihlásenie OKTA

Reporting

Essential
Podkladové dokumenty pre mzdy a fakturáciu
Výkaz pracovného času
Reporty dochádzky a absencií
Vlastná konfigurácia reportov
Grafické zobrazenie dát
Export do xls a csv

Podklady pre mzdy

Essential
Spracovanie miezd podľa činností: interná a externá fakturácia
Prehľad hodín odpracovaných na činnostiach
Sledovanie interných a externých nákladov
Účtovníci môžu priamo sťahovať výkazy
Sledovanie neprítomnosti a podávanie správ na účely presnej fakturácie
Zasielanie informácií zamestnancom o stave dovolenky
Minimalizácia rizika nedodržania požiadaviek na dochádzku
Definícia pracovného času podľa pozície a druhu práce
Monitorovanie skutočne odpracovaných hodín
Sme tu pre vás

Môžeme vám pomôcť?

Naši odborníci vám odpovedia na všetky otázky, prevedú vás systémom Sloneek a pomôžu vám transformovať vaše HR na moderné komplexné riešenie.

  • Špičkový onboarding
  • Predstavenie všetkých funkcionalít
  • Prezentácia a ponuka vášmu HR na mieru
  • Odpovieme na všetky otázky
Group 1469
image 70
image 69
image 55

Zanechajte nám kontakt, ozveme sa vám.

Top 10 alternatív BambooHR: hľadanie ideálneho HR riešenia

BambooHR je obľúbený cloudový systém na riadenie ľudských zdrojov, ktorý ponúka celý rad funkcií pre malé a stredné podniky.
Vždy je však dobré preskúmať alternatívne možnosti, aby ste našli dokonalé riešenie ľudských zdrojov pre vašu organizáciu.
V tomto článku rozoberieme 10 najlepších alternatív BambooHR, ktoré vám môžu poskytnúť podobné alebo dokonca lepšie funkcie.

1. Freshteam: bezplatná alternatíva na vyhľadávanie kandidátov a sledovanie uchádzačov

Freshteam je komplexný systém na riadenie ľudských zdrojov, ktorý ponúka celý rad funkcií na vyhľadávanie kandidátov, sledovanie uchádzačov, nástup do zamestnania, sledovanie dovoleniek a správu údajov o zamestnancoch.
Bez problémov sa integruje s ostatnými produktmi Freshworks, takže je ideálnou voľbou pre podniky s veľkým zameraním na predaj a marketing.
Freshteam vyniká ako alternatíva k BambooHR vďaka svojim robustným nástrojom na vyhľadávanie kandidátov a sledovanie uchádzačov.
Na rozdiel od BambooHR ponúka Freshteam tieto funkcie aj vo svojom bezplatnom balíku.
Umožňuje získavať kandidátov z viacerých platforiem, plánovať pohovory a rozosielať ponuky priamo z platformy.
Okrem toho Freshteam poskytuje automatizáciu úloh, ako sú ďakovné e-maily a pripomienky na kontrolu referencií.

2. Zoho People: Ideálne pre organizácie s premenlivou pracovnou silou

Zoho People je ďalšou vynikajúcou alternatívou k BambooHR, najmä pre organizácie s premenlivou pracovnou silou.
Zoho People ponúka širokú škálu funkcií v oblasti ľudských zdrojov vrátane správy informácií o zamestnancoch, náboru, nástupu, riadenia výkonnosti, sledovania dovoleniek a spracovania miezd.
To, čo odlišuje Zoho People, je jeho schopnosť efektívne spravovať variabilnú pracovnú silu.
Poskytuje flexibilné nástroje na správu stálych aj dočasných zamestnancov, takže je ideálnou voľbou pre podniky, ktoré často zamestnávajú zmluvných alebo sezónnych pracovníkov.
Zoho People tiež ponúka integráciu s rôznymi platformami tretích strán a poskytuje bezproblémovú správu pracovných postupov.

3. Gusto: Komplexné riešenie na komplexnú správu miezd a dávok

Gusto je komplexný systém na riadenie ľudských zdrojov, ktorý sa špecializuje na komplexnú správu miezd a benefitov.
Ponúka celý rad funkcií vrátane nástupu zamestnancov, sledovania pracovného času, správy zdravotného poistenia a dodržiavania daňových predpisov.
Ak hľadáte alternatívu k systému BambooHR, ktorá poskytuje rozsiahle možnosti správy miezd a benefitov, Gusto je vynikajúcou voľbou.
Zjednodušuje mzdový proces automatickým výpočtom a podávaním daňových priznaní, generovaním výplatných pások a správou priamych vkladov.
Okrem toho Gusto ponúka používateľsky prívetivé rozhranie a integruje sa s populárnym účtovným softvérom, čo uľahčuje zefektívnenie vašich personálnych a finančných procesov.

4. Zenefits: zjednodušenie správy výhod a mobilný prístup

Zenefits je komplexný systém riadenia ľudských zdrojov, ktorý sa zameriava na správu benefitov a mobilný prístup.
Ponúka celý rad funkcií vrátane nástupu zamestnancov, sledovania pracovného času, registrácie benefitov a správy dodržiavania predpisov.
Ak hľadáte alternatívu k systému BambooHR, ktorá vyniká v správe benefitov a poskytuje mobilný prístup, Zenefits je najlepšou voľbou.
Zenefits zjednodušuje proces registrácie benefitov tým, že poskytuje zamestnancom jednotnú platformu na správu zdravotného poistenia, dôchodkových plánov a ďalších benefitov.
Ponúka aj mobilnú aplikáciu, ktorá umožňuje zamestnancom prístup k informáciám o ľudských zdrojoch na cestách, čo je vhodné pre pracovníkov na diaľku alebo na cestách.

5. Pracovný deň: komplexné HR riešenia pre zefektívnenie procesov

Workday je komplexný systém na riadenie ľudských zdrojov, ktorý ponúka celý rad funkcií na správu údajov o zamestnancoch, nábor, nástup do zamestnania, riadenie výkonnosti a ďalšie.
Zameriava sa na zefektívnenie procesov ľudských zdrojov a poskytuje používateľsky prívetivé rozhranie.
Ak hľadáte alternatívu k systému BambooHR, ktorá poskytuje komplexné riešenie ľudských zdrojov so zameraním na efektívne procesy, Workday je vynikajúcou voľbou.
Workday ponúka širokú škálu funkcií vrátane pokročilých správ a analýz, prispôsobiteľných pracovných postupov a intuitívnych samoobslužných nástrojov pre zamestnancov.
Poskytuje tiež integráciu s inými podnikovými systémami, čo uľahčuje prepojenie procesov HR s ostatnými oddeleniami.

6. Konkrétne: HR nástroj typu všetko v jednom s pokročilou správou napájania

Namely je komplexný systém na riadenie ľudských zdrojov, ktorý ponúka celý rad funkcií vrátane správy údajov o zamestnancoch, náboru, nástupu, riadenia výkonnosti a ďalších.
Zameriava sa na poskytovanie komplexného riešenia pre všetky potreby v oblasti ľudských zdrojov s osobitným dôrazom na riadenie výkonnosti.
Ak hľadáte alternatívu k systému BambooHR, ktorá vyniká v oblasti riadenia výkonnosti, Namely je najlepšou voľbou.
Konkrétne ponúka množstvo nástrojov na sledovanie výkonnosti zamestnancov, stanovovanie cieľov a poskytovanie spätnej väzby.
Poskytuje tiež prispôsobiteľné šablóny hodnotenia výkonnosti a podporuje kontinuálne slučky spätnej väzby, čo uľahčuje podporu rozvoja a angažovanosti zamestnancov.

7. bob: prehĺbenie firemnej kultúry a posilnenie angažovanosti zamestnancov

bob je systém riadenia ľudských zdrojov, ktorý sa zameriava na prehlbovanie firemnej kultúry a zvyšovanie angažovanosti zamestnancov.
Ponúka celý rad funkcií vrátane správy údajov o zamestnancoch, náboru, nástupu, správy benefitov a ďalších.
Ak hľadáte alternatívu systému BambooHR, ktorá uprednostňuje firemnú kultúru a angažovanosť zamestnancov, Bob je vynikajúcou voľbou.
Bob poskytuje nástroje na sociálne uznanie, zamestnanecké prieskumy a vzájomnú spätnú väzbu.
Ponúka aj funkcie, ako je stanovovanie cieľov zamestnancov a celopodnikové oznamy, ktoré pomáhajú vytvárať pozitívne a pútavé pracovné prostredie.

8. UKG Pro: Riadenie výučby a nábor vo veľkom

UKG Pro je systém na riadenie ľudských zdrojov, ktorý sa špecializuje na riadenie školení a náboru vo veľkom rozsahu.
Ponúka celý rad funkcií vrátane správy údajov o zamestnancoch, náboru, nástupu, riadenia výkonnosti a ďalších.
Ak hľadáte alternatívu k systému BambooHR, ktorá poskytuje robustnú správu vzdelávania a možnosti hromadného náboru, stojí za to zvážiť UKG Pro.
UKG Pro ponúka komplexný systém riadenia vzdelávania s funkciami, ako sú online kurzy, hodnotenia a certifikácie.
Poskytuje aj nástroje na hromadný nábor vrátane sledovania uchádzačov a plánovania pohovorov.

9. IntelliHR: správa dodržiavania predpisov a pokročilá analýza údajov

IntelliHR je systém na riadenie ľudských zdrojov, ktorý sa zameriava na riadenie súladu s predpismi a poskytuje pokročilú analýzu údajov.
Ponúka celý rad funkcií vrátane správy údajov o zamestnancoch, sledovania dodržiavania predpisov, riadenia výkonnosti a ďalších.
Ak hľadáte alternatívu k systému BambooHR, ktorá uprednostňuje správu dodržiavania predpisov a pokročilú analýzu údajov, IntelliHR je skvelou voľbou.
IntelliHR poskytuje nástroje na sledovanie požiadaviek na dodržiavanie predpisov, správu osvedčení zamestnancov a vykonávanie auditov.
Ponúka tiež pokročilé analytické a reportovacie funkcie, ktoré vám umožnia získať cenné informácie o vašich zamestnancoch.

10. Kallidus Sapling: prispôsobiteľné pracovné postupy a automatizované procesy

Kallidus Sapling je systém na riadenie ľudských zdrojov, ktorý sa zameriava na prispôsobiteľné pracovné postupy a automatizované procesy.
Ponúka celý rad funkcií vrátane správy údajov o zamestnancoch, náboru, nástupu, riadenia výkonnosti a ďalších.
Ak hľadáte alternatívu k systému BambooHR, ktorá poskytuje prispôsobiteľné pracovné postupy a automatizované procesy, Kallidus Sapling je vynikajúcou voľbou.
Kallidus Sapling vám umožňuje vytvárať prispôsobiteľné pracovné postupy pre rôzne HR procesy, ako je nástup do zamestnania, hodnotenie výkonnosti a výstup z zamestnania.
Ponúka tiež nástroje na automatizáciu, ktoré zefektívňujú opakujúce sa úlohy a zabezpečujú hladký priebeh HR.

Sloneek – Najlepšia alternatíva BambooHR pre HR

Sloneek je najlepšou alternatívou k BambooHR na trhu a ponúka komplexné riešenie na riadenie ľudských zdrojov prispôsobené potrebám moderných podnikov.
Sloneek vyniká ako používateľsky prívetivá a intuitívna platforma, ktorá zjednodušuje HR procesy a zvyšuje angažovanosť zamestnancov.
Pomocou aplikácie Sloneek môžete zefektívniť správu údajov o zamestnancoch, automatizovať procesy nástupu a výstupu, sledovať dovolenky a dochádzku a uľahčiť riadenie výkonnosti.
Platforma ponúka aj pokročilé reportovanie a analýzy, ktoré vám umožnia získať cenné informácie o vašich zamestnancoch.
Sloneek navyše poskytuje bezproblémovú integráciu s ďalšími podnikovými nástrojmi, vďaka čomu je možné ľahko prepojiť vaše HR procesy s ostatnými oddeleniami.
Bez ohľadu na to, či ste malý začínajúci podnik alebo rastúca firma, Sloneek ponúka flexibilitu a škálovateľnosť, ktoré splnia vaše potreby v oblasti ľudských zdrojov.
Na záver možno povedať, že hoci je BambooHR systémom na správu ľudských zdrojov, je nevyhnutné preskúmať alternatívne možnosti a nájsť ideálne riešenie pre vašu organizáciu.
Desať najlepších alternatív BambooHR, o ktorých sa hovorí v tomto článku, ponúka širokú škálu funkcií a možností, aby ste si zabezpečili, že nájdete riešenie HR, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám a zlepšuje vaše HR procesy.
Zvážte špecifické požiadavky vašej organizácie a zhodnoťte každú alternatívu, aby ste mohli urobiť informované rozhodnutie.