Evidence pomůcek

Evidencia a správa pomôcok

Každý nástroj má vlastnú kartu záznamu, ktorú môžete rozšíriť o vlastné typy polí. Pohodlne naimportujte do Sloneeka všetok firemný majetok.

 • Fotodokumentácia pomôcky
 • Vlastné definovateľné polia
 • Špecializovaná rola Správca pomôcok
 • Správa všetkých pomôcok administrátorom
 • Import a export do Excelu
Evidence pomůcek

Predávanie pomôcok

Každé predanie pomôcky, či už po jeho zakúpení a prvom pridelení, alebo počas odobratia od jedného používateľa a odovzdania inému, sa potvrdzuje digitálnym podpisom pripraveným na eIDAS. Predávací protokol je právne záväzný a vlastníctvo pomôcky je nespochybniteľné.

 • Prehľadný dashboard pomôcok
 • Podpis prevzatia pomôcky spĺňa požiadavky eIDAS
 • Kryptografický odtlačok potvrdenia o prijatí
 • Automatické notifikácie do mailu a mobilu
Přehled stavu i umístění

Prehľad stavu a umiestnenia

Získate kompletný prehľad - napríklad, kto má akú pomôcku v správe, na ktorých lokalitách sú vyslúžilé počítače, i kedy vyprší platnosť softvérovej licencie. Každý užívateľ má prehľad o jemu pridelenom majetku, manažéri vidia pomôcky členov ich tímu.

 • Filtrovateľný zoznam pomôcok
 • Náhľad užívateľa na jeho pomôcky
 • Náhľad manažéra tímu na tímové pomôcky
 • Kategorizácia, užívateľom definovateľné vlastné polia
2022-10-21 09_42_31-Window 26

Nezmeniteľný audit log

Aby sa vylúčili akékoľvek pochybnosti o tom, ako, kedy a kým bola pomôcka v aplikácii evidovaná, má každá pomôcka svoj nezmeniteľný audit log. Obsahuje všetky akcie, ktoré boli s pomôckou realizované.

 • Každá vykonaná akcia je evidovaná
 • Audit log nie je možné zmeniť ani vymazať
 • Rýchle filtrovanie podľa mnohých parametrov
 • Prístup pre správcov pomôcok a administrátorov

Máte záujem o viac informácií o Sloneekovi?

Naši odborníci Milan, Adam, Stana a Sebastian vám radi predstavia systém Sloneek HR a odpovedia na všetky vaše otázky.

 • prevedú vás funkciami aplikácie
 • zodpovedajú všetky otázky
 • pripravia prezentáciu a ponuku na mieru
 • poskytnú špičkový onboarding
image 46
image 58
Stana mudrinic
image 55

Nezáväzné demo