V spoločnosti Sloneek venujeme veľkú pozornosť tomu, aby boli všetky údaje používateľov uložené v súlade s najnovšími bezpečnostnými normami. Používame najkvalitnejšiu cloudovú infraštruktúru dostupnú od spoločnosti AWS (Amazon Web Services), ktorá zaručuje odolnosť voči úniku dát a výnimočnú dostupnosť služieb.

Logo AWS

  • Cloudová infraštruktúra AWS so servermi vo Frankfurte (Nemecko)
  • Certifikácia AWS: ISO 27001, SOC 2, SOC 3, ochrana údajov EÚ – smernica 95/46/ES
  • Pre video cally používame Bare Metal servery Contabo (Nemecko)
  • Dostupnosť služby 99,999 %
  • Monitorovanie dostupnosti 24/7
  • Denné zálohovanie údajov
  • Zabezpečenie prenosu pomocou protokolu HTTPS/SSL 256 bitov
  • Zabezpečenie platieb pomocou 3D secure (Stripe.com)

Kompatibilita s nariadením GDPR

Sloneek je plne v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

V rámci aplikácie sme my, prevádzkovatelia aplikácie, spracovateľom osobných údajov v zmysle českého zákona 110/2019 Z. z. Spoločnosti, ktoré využívajú Sloneekpre svoju personálnu agendu, vystupujú v duchu toho istého zákona ako správcovia.

Bežní používatelia systému Sloneek, t. j. väčšinou zamestnanci, majú možnosť prezerať všetky údaje uložené v systéme. Môžu ich zmeniť alebo požiadať o ich zmenu, vymazanie a zabudnutie. Všetci používatelia majú prístup k denníku auditu, ktorý obsahuje všetky záznamy o informáciách, ktoré sú s nimi spojené.

DÔLEŽITÉ DOKUMENTY NA STIAHNUTIE Podmienky a zásady ochrany osobných údajov