Naša skupina Sloneek, ktorú zastupujú:

  • Sloneek Europe s.r.o., Táborská 8 Košice – mestská časť Juh, 040 01, Slovenská republika, IČO: 53319737

(ďalej len „spoloční správcovia“) používa na tejto webovej stránke súbory cookie na zabezpečenie funkčnosti webovej stránky (technické súbory cookie), meranie návštevnosti webovej stránky a cielenie reklamy. Súbory cookie na meranie návštevnosti webových stránok a cielenie reklamy sa používajú len vtedy, ak nám dáte svoj výslovný súhlas. Technické súbory cookie sa používajú na základe právnych predpisov.

Tieto údaje môžu byť sprístupnené iným spracovateľom, najmä prevádzkovateľom analytických a reklamných nástrojov.

Naše webové stránky je možné používať so zníženým užívateľským komfortom aj v režime, ktorý neumožňuje ukladanie súborov cookie.

Súhlas so spracovaním súborov cookie na účely merania návštevnosti webových stránok a cielenia reklamy

Kliknutím na tlačidlo „Áno, súhlasím“ v oznamovacej lište v dolnej časti webovej stránky, kde je uvedené „Súhlasím s používaním súborov cookie“, dávate skupine Sloneek svoj súhlas.
zastúpené týmito spoločnosťami:

  • Sloneek Europe s.r.o., Táborská 8 Košice – mestská časť Juh, 040 01, Slovenská republika, IČO: 53319737

(ďalej len „spoloční správcovia“), na spracovanie súborov cookie na meranie návštevnosti webových stránok a na účely cielenia reklamy, alebo len pre niektoré z týchto kategórií, ktoré ste uviedli v preferenciách súborov cookie. Súhlas udeľujete na obdobie uvedené v Prehľade použitých súborov cookie nižšie a môžete ho kedykoľvek odvolať príslušnou úpravou nastavení prehliadača.

Podľa zákona o ochrane údajov máte právo na:
svoj súhlas kedykoľvek odvolať,

  • požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás spracúvame,
  • požiadať o kópiu svojich osobných údajov,
  • požiadať o prístup k vašim údajom, ich opravu alebo aktualizáciu alebo o obmedzenie spracovania vašich údajov,
  • požiadať o vymazanie svojich osobných údajov,
  • ak máte akékoľvek pochybnosti o spracovaní vašich osobných údajov, obráťte sa na nás alebo na dozorný orgán na ochranu údajov.

Svoje otázky alebo žiadosti môžete adresovať na adresu support@sloneek.com.

Prehľad používaných súborov cookie

Typ súboru cookie Názov súboru cookie Účel Vypršanie platnosti súborov cookie
Reklamné súbory cookie c – Leady Tento súbor cookie nastavuje spoločnosť Rubicon Project na riadenie synchronizácie identifikácie používateľa a výmeny údajov o používateľovi medzi rôznymi reklamnými službami. Kým sa nevymažú súbory cookie
Reklamné súbory cookie test_cookie – Doubleclick Súbor test_cookie je nastavený spoločnosťou doubleclick.net a používa sa na určenie, či prehliadač používateľa podporuje súbory cookie. 15 minút od poslednej návštevy
Reklamné súbory cookie _fbp – Facebook Tento súbor cookie nastavuje spoločnosť Facebook na účely zobrazenia reklamy na Facebooku alebo na digitálnej platforme využívajúcej reklamu Facebooku po návšteve webovej stránky. 3 mesiace od poslednej návštevy
Reklamné súbory cookie fr – Facebook Spoločnosť Facebook nastavuje tento súbor cookie na zobrazovanie relevantných reklám používateľom prostredníctvom sledovania správania používateľov na stránke, na stránkach, ktoré majú pixel Facebooku alebo sociálny doplnok Facebooku. 3 mesiace od poslednej návštevy
Štatistické súbory cookie _gcl_au – Google Poskytuje službu Google Tag Manager na experimentovanie účinnosti reklamy na webových stránkach, ktoré využívajú jej služby. 3 mesiace od poslednej návštevy
Štatistické súbory cookie _ga – Google Súbor cookie _ga, ktorý inštaluje služba Google Analytics, vypočítava údaje o návštevníkoch, reláciách a kampaniach a tiež sleduje používanie stránky pre analytickú správu. Súbor cookie ukladá informácie anonymne a priraďuje náhodne vygenerované číslo na rozpoznanie jedinečných návštevníkov. 2 roky od poslednej návštevy
Štatistické súbory cookie _gid – Google Súbor cookie _gid, ktorý inštaluje služba Google Analytics, ukladá informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, a tiež vytvára analytickú správu o výkonnosti webových stránok. Zozbierané údaje zahŕňajú počet návštevníkov, ich zdroj a anonymne navštívené stránky. 1 deň od poslednej návštevy
Štatistické súbory cookie _gat_UA-105699516-2 – Google Variant súboru cookie _gat nastavený službou Google Analytics a Google Tag Manager, ktorý umožňuje majiteľom webových stránok sledovať správanie návštevníkov a merať výkonnosť stránok. Vzor prvku v názve obsahuje jedinečné identifikačné číslo účtu alebo webovej lokality, na ktorú sa vzťahuje. 1 minúta od poslednej návštevy
Reklamné súbory cookie sid – Sklik Zhromažďovanie údajov na zobrazovanie relevantnej reklamy. 1 mesiac od poslednej návštevy
Štatistické súbory cookie __hstc – Hubspot Toto je hlavný súbor cookie nastavený spoločnosťou Hubspot na sledovanie návštevníkov. Obsahuje doménu, počiatočnú časovú pečiatku (prvá návšteva), poslednú časovú pečiatku (posledná návšteva), aktuálnu časovú pečiatku (táto návšteva) a číslo relácie (zvýšené pre každú nasledujúcu reláciu). Kým sa nevymažú súbory cookie
Štatistické súbory cookie Hubspotutk – Hubspot Spoločnosť HubSpot nastavuje tento súbor cookie na sledovanie návštevníkov webových stránok. Tento súbor cookie sa odovzdáva spoločnosti HubSpot pri odoslaní formulára a používa sa na deduplikáciu kontaktov. Kým sa nevymažú súbory cookie
Štatistické súbory cookie __hstc – Hubspot Spoločnosť HubSpot nastavuje tento súbor cookie na sledovanie relácií a na určenie, či má spoločnosť HubSpot zvýšiť číslo relácie a časové značky v súbore cookie __hstc. 30 minút od poslednej návštevy
Štatistické súbory cookie __cf_bm – Hubspot Tento súbor cookie nastavuje spoločnosť Cloudflare na podporu správy botov Cloudflare. 30 minút od poslednej návštevy
Štatistické súbory cookie __hssrc – Hubspot Spoločnosť Hubspot nastaví tento súbor cookie vždy, keď zmení súbor cookie relácie. Súbor cookie __hssrc nastavený na hodnotu 1 znamená, že používateľ reštartoval prehliadač, a ak súbor cookie neexistuje, predpokladá sa, že ide o novú reláciu. Do konca zasadnutia