image 63
logo-footer
image 62
czechitas
logo
logo-loono-colour-01
Vector
logo-1
60af66ac34e8419add9aeb0c_Balikobot_cz_logo-lp
P

Pracovná doba

Viesť evidenciu zmluvne dohodnutých hodín pre svojich zamestnancov. Získajte prehľad o tom, kedy vaši ľudia pracujú a aký je ich mesačný pracovný fond.

 • Vytvorenie rôznych pracovných časov
 • Týždenný a ročný pracovný fond
 • Automatické obedové prestávky
 • Pripomienky k platnosti pracovnej zmluvy
2022-10-21 09_42_31-Window 4

Zadávanie pracovnej dochádzky

Zamestnanci jednoducho zadávajú svoje príchody a odchody prostredníctvom moderného rozhrania v mobilnej aplikácii, dochádzkovom termináli alebo webovom prehliadači.

 • Webové rozhranie a mobilná aplikácia
 • Zobrazenie príchodov a odchodov v kalendári
 • Ľubovoľný počet sledovaných lokalít
 • Jeden alebo viac terminálov na lokalitu
 • Zadávanie práce i služobných ciest z domova
Docházkový terminál

Dochádzkový terminál

Pomocou dochádzkového terminálu jednoducho evidujete príchody a  odchody zamestnancov fyzicky, na pracovisku. Možnosť nahrať fotografie zamestnancov. Spája sa s akýmkoľvek inteligentným zariadením s dotykovou obrazovkou.

 • Skenovanie tváre pri príchode a odchode
 • Inteligentné zariadenia s dotykovou obrazovkou
 • Možnosť pripojenia čítačky kariet a čipov
 • Geolokácia GPS
2022-10-21 09_42_31-Window 5

Kalendár dochádzky

Každý príchod a odchod má svoj panel s detailom, v ktorom môžu užívatelia komunikovať so svojím nadriadeným o danej udalosti. Ideálne na ospravedlnenie neskorého príchodu, alebo priloženie potvrdenia od lekára bez nutnosti odosielania e-mailov.

 • Manažér vidí dochádzku svojich kolegov
 • Chatovacie okno ku každej udalosti
 • V chate môžete spomenúť užívateľa, ktorý dostane notifikáciu
 • K udalosti je možné pripojiť obrázkovú prílohu
Podklady pro mzdy

Podkladové dokumenty pre mzdy

Všetky zadané činnosti vstupujú do reportov, z ktorých jasne plynú vzniknuté náklady, čiastky k fakturácii a očakávané sumy, ktoré budú fakturovať subdodávatelia. Porovnanie s ich mesačným fondom pracovného času sa môže použiť aj pre kmeňových zamestnancov.

 • Podrobný zoznam zapísaných činností
 • Súhrnný prehľad práce za obdobie
 • Mesačný kalendár odpracovaného času
 • Porovnanie s fondom pracovnej doby
2022-10-21 09_42_31-Window 6

Reporting a výkazy

Reportovanie dochádzky je jednoduché, ale pokiaľ je to potrebné, je možné vytvárať i veľmi komplexné zostavy a tie ukladať na budúce použitie. Dokonca aj zásahy do dochádzky podriadených sa zaznamenávajú a ukladajú do audit logu.

 • Prehľad príchodov a odchodov
 • Tímový súhrn dochádzky
 • Mesačný kalendár dochádzky
 • Plne prispôsobiteľné správy
 • Kontingenčné tabuľky a grafy
 • Export výkazov do Excelu
iphone-rovný

Mobilná dochádzka

 Zadávajte príchody a odchody na bez toho, aby ste museli používať dochádzkový terminál - jednoducho, len pomocou mobilnej aplikácie s geolokáciou.

 • Príchody a odchody 

  Registrácia účastníckych udalostí jedným tlačidlom.

 • Párovanie so stránkami 

  Každá účasť je registrovaná na na stránkach spoločnosti .

 • Komentáre k podujatiam na 

  Ospravedlnenia a pochvaly od vášho nadriadeného priamo v kalendári .

 • Správy o dochádzke

  Všetci presne vedia, koľko času odpracovali.

Google Play App Store

DETAIL FUNKCIÍ PODĽA ROLÍ POUŽÍVATEĽOV

Všetci používatelia
 • Interaktívny kalendár dochádzky
 • Integrovaný kalendár dochádzky (dochádzka, absencia, pracovný čas a iné zdroje)
 • Zadanie udalosti dochádzky – príchod/odchod/odchod na pracovnú pochôdzku
 • Zadávanie udalosti dochádzky prostredníctvom mobilnej aplikácie
 • Zadávanie udalosti dochádzky prostredníctvom webovej aplikácie
 • Zadávanie udalostí dochádzky prostredníctvom terminálu a karty alebo čipu
 • Doplnenie chýbajúceho odchodu z predchádzajúceho pracovného dňa
 • Vkladanie poznámok k udalostiam
 • Pridávanie komentárov k udalostiam (ospravedlnenia, vysvetlenia atď.)
 • Vkladanie príloh k udalostiam (napr. poznámky lekára)
 • Generovanie tokenu pre dochádzku na základe sieťovej aktivity
 • Náhľad odpracovaného času za dnešný deň a aktuálny mesiac
 • Náhľad pracovného času za posledných 6 mesiacov v grafe
 • Náhľad správy – jednotlivé udalosti
 • Náhľad správy – prehľad odpracovaného času, porovnanie s fondom pracovného času
 • Náhľad reportu – kalendár odpracovaného času, porovnanie s fondom pracovného času
Manažéri
 • Náhľad interaktívneho kalendára a integrovaného kalendára vašich podriadených
 • Pridanie komentára k udalosti (napr. reakcia na ospravedlnenie podriadeného)
 • Pridanie prílohy k udalosti
 • Úprava začiatku a konca udalosti dochádzky vašich podriadených
 • Uzavretie segmentu dochádzky podriadeného, ak nepožiadal o odchod
 • Náhľad správ o podriadených s exportom do programu Excel
Správcovia
 • Skrytie modulu pred vybranými používateľmi
 • Úprava udalostí dochádzky pre všetkých používateľov
 • Vytvorenie nových číselníkov udalostí dochádzky pre vlastnú kategorizáciu typu odchodu
 • Definovanie vlastných farieb udalostí, ktoré sa budú odrážať v kalendároch a tlačidlách akcií
 • Definícia vlastných jazykových prekladov názvov udalostí
 • Generovanie správy o udalosti s účasťou
 • Generovanie súhrnnej správy o dochádzke vrátane porovnania s fondom pracovného času
 • Generovanie správy o dochádzke v kalendári
 • Exportovať správy do CSV, XML, XLS

Máte záujem o viac informácií o Sloneekovi?

Naši odborníci Václav, Adam, Richard a Sebastian vám radi predstavia HR systém Sloneek a odpovedia na všetky vaše otázky.

 • prevedú vás funkciami aplikácie
 • zodpovedajú všetky otázky
 • pripravia prezentáciu a ponuku na mieru
 • poskytnú špičkový onboarding
Group 1469-1
image 58
Group 1469
image 55

Nezáväzné demo