2022-10-21 09_42_31-Window 4

Zadávanie pracovnej dochádzky

Zamestnanci jednoducho zadávajú svoje príchody a odchody prostredníctvom moderného rozhrania v mobilnej aplikácii, dochádzkovom termináli alebo webovom prehliadači.

 • Webové rozhranie a mobilná aplikácia
 • Zobrazenie príchodov a odchodov v kalendári
 • Ľubovoľný počet sledovaných lokalít
 • Jeden alebo viac terminálov na lokalitu
 • Zadávanie práce i služobných ciest z domova
iPad-Pro-Mockup-1-2-678×692

Dochádzkový terminál

Pomocou dochádzkového terminálu jednoducho evidujete príchody a  odchody zamestnancov fyzicky, na pracovisku. V prípade zariadení s kamerou je možné zaznamenávať aj fotografie zamestnancov. S dochádzkovým systémom možno spárovať akékoľvek inteligentné zariadenie s dotykovou obrazovkou. S terminálmi Iiyama máme skvelé skúsenosti.

 • Skenovanie tváre pri príchode a odchode
 • Inteligentné zariadenia s dotykovou obrazovkou
 • Možnosť pripojenia čítačky kariet a čipov
 • GPS geolokácia
2022-10-21 09_42_31-Window 5

Tímový kalendár dochádzky

Každý príchod a odchod má svoj panel s detailom, v ktorom môžu užívatelia komunikovať so svojím nadriadeným o danej udalosti. Ideálne na ospravedlnenie neskorého príchodu, alebo priloženie potvrdenia od lekára bez nutnosti odosielania e-mailov.

 • Manažér vidí dochádzku svojich kolegov
 • Chatovacie okno ku každej udalosti
 • V chate môžete spomenúť užívateľa, ktorý dostane notifikáciu
 • K udalosti je možné pripojiť obrázkovú prílohu
2022-10-21 09_42_31-Window 6

Reporting a výkazy

Reportovanie dochádzky je jednoduché, ale pokiaľ je to potrebné, je možné vytvárať i veľmi komplexné zostavy a tie ukladať na budúce použitie. Dokonca aj zásahy do dochádzky podriadených sa zaznamenávajú a ukladajú do audit logu.

 • Prehľad príchodov a odchodov
 • Tímový súhrn dochádzky
 • Mesačný kalendár dochádzky
 • Plne prispôsobiteľné správy
 • Kontingenčné tabuľky a grafy
 • Export výkazov do Excelu
2022-10-21 09_42_31-Window 7

Individuálne nastavenia systému

Pomocou číselníkov možno dochádzku nastaviť podľa potrieb každej spoločnosti a jej užívateľov. Je veľmi jednoduché kombinovať používanie terminálov so zadávaním dochádzky pomocou mobilnej aplikácie.

 • Možnosť vypnúť funkcionalitu dochádzky vybraným užívateľom
 • Číselník pomenovania odchodov
 • Odchod z pracoviska s pokračovaním pracovnej doby
 • Prevádzka vlastných dochádzkových terminálov
iphone-rovný

Mobilná dochádzka

 Zadávajte príchody a odchody na bez toho, aby ste museli používať dochádzkový terminál - jednoducho, len pomocou mobilnej aplikácie s geolokáciou.

 • Príchody a odchody na 

  Registrácia účastníckych udalostí jedným tlačidlom.

 • Párovanie so stránkami 

  Každý záznam o dochádzke je zaregistrovaný na na firemných stránkach .

 • Komentáre k podujatiam na 

  Ospravedlnenia a pochvaly od vášho nadriadeného priamo v kalendári .

 • Správy o dochádzke

  Všetci presne vedia, koľko času odpracovali.

Google Play App Store

Zaujíma vás viac informácií o Sloneekovi?

Zoznámte sa so Sloneekom! Naši odborníci Milan, Václav, Stana a Sebastian vás prevedú našim riešením a odpovedia na všetky vaše otázky.

 • prevedú vás funkciami aplikácie
 • zodpovedajú všetky otázky
 • pripravia prezentáciu a ponuku na mieru
 • poskytnú špičkový onboarding
image 46
image 47
Stana mudrinic
image 55
 • +421 951 150 611
 • Sloneek Europe
  Táborská 8, 040 01 Košice
  Slovensko

Preberme to