2022-10-21 09_42_31-Window 8

Fond pracovného času

Každý zamestnanec má individuálne definovanú pracovnú dobu, ktorá predurčuje jeho mesačný fond. Získate tak prehľad o odpracovaných hodinách s ohľadom na dni pracovného kľudu a schválené absencie.

 • Individuálna pracovná doba zamestnancov
 • Definícia pracovnej doby pre každý deň v roku
 • Definícia pracovnej doby pre každý deň v týždni
 • Výpočet fondu pracovnej doby
2022-10-21 09_42_31-Window 9

Žiadosti o čerpanie absencie

Zamestnanci zadávajú svoje žiadosti o absencie prostredníctvom prehľadného tímového kalendára, kde môžu vidieť aj absencie svojich kolegov. Sloneek monitoruje dostupné zostatky a nepovoľuje prečerpanie.

 • Prehľad zostatkov jednotlivých zamestnancov
 • Monitorovanie dostupného fondu absencií
 • Tímový kalendár
 • Mesačné prehľady e-mailom
2022-10-21 09_42_31-Window 10

Pracovný postup schvaľovania

Udalosti, ktoré podliehajú schváleniu manažérom, sa schvaľujú v prehľadnom tímovom kalendári, kde je možné každú udalosť komentovať a pripojiť k nej súbor ako prílohu. Tým sa eliminuje posielanie e-mailov a zmätok.

 • Schválenie jedným alebo viacerými nadriadenými
 • Prehľad v tímovom kalendári
 • Záložné schválenie administrátorom
 • Týždenné manažérske prehľady e-mailom
 • Detail udalosti s chatom a prílohami
2022-10-21 09_42_31-Window 11

Flexibilné reporty

Všetky dôležité štatistiky sú ľahko dostupné v plne konfigurovateľných reportoch. V nich je možné definovať vlastné pohľady, vytvárať kontingenčné tabuľky a exportovať dáta do Excelu.

 • Mesačný fond pracovnej doby
 • Prehľad čerpania a zostatkov absencií
 • Prehľad čerpaných udalostí absencie
 • Reporty integrované s dochádzkou a time trackingom
2022-10-21 09_42_31-Window 12

Individuálne nastavenie

Absencie je možné nakonfigurovať tak, aby ich dostupnosť a možnosti čerpania presne zodpovedali politike firmy a legislatívnemu prostrediu.

 • Fondy k čerpaniu
 • Nastavenie schvaľovacieho procesu
 • Individuálne čerpanie nad štandardný rámec
 • Preklápanie nadčasov na extra-dovolenku
iPhone12Pro 2

Mobilný manažment absencií

Zamestnanci môžu požiadať o dovolenku na výlučne na stránke prostredníctvom mobilnej aplikácie. A manažéri ju môžu tiež schváliť . Jednoducho na mobile.

 • Prehľad dostupných dovoleniek

  Zamestnanci majú prehľad o čerpaní dovolenky na .

 • Žiadosti o dovolenku 

  Odoslanie formulára žiadosti na adresu na schválenie nadriadenému.

 • Schválenie

  Manažéri schvaľujú absencie v kalendári tímu .

 • Prehľady

  Absentérstvo a odpracovaný čas na jednom mieste.

Google Play App Store

Máte záujem o viac informácií o Sloneekovi?

Zoznámte sa so Sloneekom! Naši odborníci Milan, Adam, Stana a Sebastian vás prevedú našim riešením a odpovedia na všetky vaše otázky.

 • prevedú vás funkciami aplikácie
 • zodpovedajú všetky otázky
 • pripravia prezentáciu a ponuku na mieru
 • poskytnú špičkový onboarding
image 46
image 58
Stana mudrinic
image 55
 • +421 951 150 611
 • Sloneek Europe
  Táborská 8, 040 01 Košice
  Slovensko

Nezáväzné demo