check-square-broken

Essential

Dokonalý prehľad o vašich zamestnancoch a ich pracovnom čase.

Medzi Essential patrí:
 • Asistent AI
 • Evidencia pracovníkov
 • Dochádzkový systém
 • Schvaľovanie absencií
 • Aktivity a time tracking
 • Dokumenty
 • Podpisovanie zmlúv
 • Schránka dôvery
 • Reporting
layers-three-02

Custom

Ponuka vytvorená na mieru potrebám vašej spoločnosti.

Zahŕňa Professional, plus:
 • ATS - Hiring
 • Viacfaktorové overovanie
 • API
 • Holdingová štruktúra
 • Overovanie OKTA
 • Komplexné zapracovanie do aplikácie

Prehľad všetkých funkcií

Core HR
emloyee-records Evidencia zamestnancov
documents-e-sign Dokumenty & el. podpis
asset-management Pracovné pomôcky
Outline Prieskumy AI
engagement Engagement
organisational-chart Organizačná štruktúra
Group-34061-1 HR automatizácia
whistleblowing Whistleblowing
holding-structure Holdingová štruktúra
Time management
time-tracking-timesheets Aktivity & Time Tracking
time-off Absence management
atendance-system Dochádzkový systém
clients-project Klienti a projekty
Performance management People analytics
Nábor & onboarding
recruiting Nábor zamestnancov (ATS)
Preboarding Preboarding
onboarding Onboarding
onboarding-1 Offboarding
Podklady pre mzdy Mobilná aplikácie Integrácia

Evidencia zamestnancov

Essential
Zamestnanecká zložka
Typ spolupráce, úväzku
Lokalita výkonu práce
História používateľa
Organizačná štruktúra
Evidencia finančných podmienok
Nastaviteľné pole používateľa
Webový a mobilný adresár používateľov
Pripomienky udalostí

Dokumenty & el. podpis

Essential
Elektronický podpis dokumentov (eIDAS ready)
Generovanie šablón dokumentov (AI)
Potvrdenie čítania dokumentov
Ukladanie firemných dokumentov
Šifrované ukladanie dokumentov zamestnancov

Pracovné pomôcky

Professional
Prevzatie a odovzdanie pomôcky el. podpisom
Generovanie odovzdávacích protokolov
Prehľad stavu a umiestnenie pomôcok
Detailná karta pomôcky
Vlastné pole pomôcok
Kategorizácia pomôcok

Prieskumy AI

Professional
Vytváranie prieskumov
Jednoduché úpravy
AI generovanie prieskumov na mieru
Vizualizácia údajov
AI zhrnutie a vyhodnotenie výsledkov
Dotazník NPS s výpočtom výsledkov
Export do csv, svg, png

Engagement

Professional
Firemná nástenka
Oznámenia a Kudos
Zamestnanecké prieskumy
Prieskum spokojnosti NPS
Wiki spoločnosti

Organizačná štruktúra

Essential
Strom tímov
Zostavenie tímov
Priradenie tímových rolí
Popisy tímov
Drag & Drop úprava

HR automatizácia

Professional
Tvorba checklistov (onboarding, offboarding)
Individualizované úlohy
KANBAN, tabuľkové a kalendárové riadenie úloh
Pripomienky termínov
Vytváranie checklistov (AI)
Generovanie pracovných inzerátov a ponúk (AI)
Vytváranie KPI, OKR, hodnotiacich dotazníkov (AI)
Generovanie šablón dokumentov (AI)

Whistleblowing

Essential
Nástroj na anonymné hlásenie udalostí
Možnosť pridať rolu ombudsmana
Vkladanie textových správ a obrázkov
Oznamovateľ môže zistiť, kto je príjemcom správy
Oznámenie o vložení novej správy

Holdingová štruktúra

Enterprise
Materské a dcérske spoločnosti
Lokálna jazyková mutácia aj sviatky
Zloženie medzinárodného tímu
Prehľadné ovládanie administrátormi

Aktivity & Time Tracking

Essential
Časové hárky (aj ručne spracované)
Plánovanie služobných ciest
Dôkaz domácej kancelárie
Schvaľovanie aktivít
Tímové prehľady
Mobilné sledovanie času
Flexibilné nastavenie udalostí aktivity
Hodinová nákladová a fakturačná cena
Vykazovanie na projekty a klientov
Poznámky, prílohy, komentáre aktivít
Komplexné podklady pre fakturáciu zákazníkom

Absence management

Essential
Fond pracovného času
Prehľad absencií v kalendári
Flexibilne nastaviteľné udalosti absencií
Schvaľovanie absencií
Možnosť príloh a komentovanie u absencií
Detailný reporting
Mobilný manažment absencií

Dochádzkový systém

Essential
Zadávanie príchodov a odchodov
Tímový kalendár dochádzky
Dochádzkový terminál
Geolokácia GPS
Export dochádzky do programu Excel
Detailný reporting vrátane salda

Klienti a projekty

Professional
Riadenie projektov a časové hlásenia
Intuitívne zaznamenávanie činnosti
Mnoho nastaviteľných parametrov
Vykazovanie pracovných výkazov a fakturačných dokladov
Rýchle súčty nahlásených prác
Hodinová a nákladová fakturácia
Viacúrovňové filtrovanie
Vlastná konfigurácia tabuliek
Záznam z mobilnej aplikácie

People analytics

Professional
Základné HR metriky
Životný cyklus používateľov
Metriky náboru
Operatíva (dokumenty, pomôcky)
Kompetencie (Skilly)
Performance
Pracovná záťaž
Analytika AI

Performance management

Professional
Zručnosti / kompetencie
Hodnotenie
OKRS A KPIS
Hodnotiace dotazníky
Vzdelávacie plány

Nábor zamestnancov (ATS)

Professional
Register žiadateľov
Správa uchádzačov
Nastavenie fáz náboru
Inzertný portál
Komunikácia nad kandidátmi
Talent pool

Preboarding

Professional
Preboardingový balíček
Rýchla príprava šablóny
Automatické vypĺňanie údajov
Generovanie otázok pomocou AI
Uvítací balíček na prvý deň v práci

Onboarding

Professional
Šablóny pre onboarding
Záznamy osobných a pracovných údajov
Správa pracovného vybavenia a majetku spoločnosti
Evidencia a elektronické podpisovanie dokumentov
Stanovenie pracovného času a typov neprítomností

Offboarding

Professional
Šablóny pre offboarding
Ukončenie pracovného pomeru a odchod zo zamestnania
Odovzdanie všetkých pomôcok a kontrola stavu
Podpis výstupných dokumentov

Mobilná aplikácie

Essential
Účasť na telefonických hovoroch
Mobilné sledovanie času
Telefonické zadávanie a schvaľovanie neprítomností
Podpisovanie dokumentov v telefóne
Mobilný kalendár aktivít, absencií a dochádzky
Reporty používateľov v telefóne

Integrácia

Essential
Synchronizácia neprítomnosti Google
MS 365 synchronizácia neprítomností
Synchronizácia neprítomností v systéme IceWarp
Slack: správy o absenciách, sledovaní času a dochádzke
Integrácia aktivít s Jirou
Otvorené API
Jednotné prihlásenie OKTA

Reporting

Essential
Podkladové dokumenty pre mzdy a fakturáciu
Výkaz pracovného času
Reporty dochádzky a absencií
Vlastná konfigurácia reportov
Grafické zobrazenie dát
Export do xls a csv

Podklady pre mzdy

Essential
Spracovanie miezd podľa činností: interná a externá fakturácia
Prehľad hodín odpracovaných na činnostiach
Sledovanie interných a externých nákladov
Účtovníci môžu priamo sťahovať výkazy
Sledovanie neprítomnosti a podávanie správ na účely presnej fakturácie
Zasielanie informácií zamestnancom o stave dovolenky
Minimalizácia rizika nedodržania požiadaviek na dochádzku
Definícia pracovného času podľa pozície a druhu práce
Monitorovanie skutočne odpracovaných hodín

Ste pripravení začať digitalizovať agendu ľudských zdrojov?

Na čo sa najčastejšie pýtate

Naozaj nemusím hneď vložiť kartu?

Naozaj nemusíte. Máte 14 dní na vyskúšanie. Až keď sa rozhodnete pokračovať, systém Vás ku vloženiu karty navedie.

Dostanem za platbu faktúru?

Samozrejme. A faktúra bude obsahovať informácie, ktoré ste zadali vo fakturačných údajoch v Nastaveniach (Nastavenia / Firma).

Čo znamená platba za “aktívneho užívateľa”?

Samozrejme. A na faktúre budú také údaje, ktoré vložíte do fakturačných údajov v Nastavení (Nastavenie / Spoločnosť). Ide o mesačnú platbu za všetkých užívateľov, ktorí boli v aplikácii aktivovaní a môžu sa do Sloneeka prihlásiť. Za neaktívnych užívateľov nič neplatíte, no aj napriek tomu máte ich dáta v aplikácii uchované.

Môžem meniť z mesiaca na mesiac jednotlivé platobné plány?

Áno, znižovanie a zvyšovanie počtu funkcionalít zmenou cenového balíčka možné je.

Sme tu pre vás

Môžeme vám pomôcť?

Naši odborníci vám odpovedia na všetky otázky, prevedú vás systémom Sloneek a pomôžu vám transformovať vaše HR na moderné komplexné riešenie.

 • Špičkový onboarding
 • Predstavenie všetkých funkcionalít
 • Prezentácia a ponuka vášmu HR na mieru
 • Odpovieme na všetky otázky
Group 1469
image 70
image 69
image 55

Zanechajte nám kontakt, ozveme sa vám.