Skúšobné obdobie

Skúšobná doba v pracovnoprávnych vzťahoch je, zjednodušene povedané, obdobie, počas ktorého môžu zamestnávateľ a zamestnanec zistiť, či bude spolupráca medzi nimi fungovať.

 

Zamestnávateľ môže využiť skúšobnú dobu na posúdenie kvalifikácie a pracovného výkonu nového zamestnanca. Na druhej strane môže zamestnanec využiť skúšobnú dobu na to, aby sa lepšie oboznámil s prácou a pracovným prostredím a aby sa rozhodol, či je pre neho práca vhodná. Pre obidve strany by teda malo byť súčasne vzájomný súlad hodnôt a očakávaní.

 

Ako dlho trvá skúšobná lehota?

 

Skúšobná doba nie je zo zákona povinná, ale musí byť vždy dohodnutá, ak sa tak zamestnávateľ rozhodne. Samotná dĺžka skúšobnej doby sa môže líšiť v závislosti od dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ale podľa Zákon č. 262/2006 Z. z., Zákonník práce nepresiahne tri mesiace. Len v prípade vedúcich zamestnancov sa môže dohodnúť skúšobná doba v trvaní až 6 mesiacov.

 

Po uplynutí tohto obdobia sa zamestnávateľ a zamestnanec musia rozhodnúť, či budú pokračovať v spolupráci alebo ukončia pracovný pomer. Ak nie je počas skúšobnej doby stanovené inak, pracovná zmluva zostáva v platnosti.

 

Na čo si ešte treba dať pozor počas skúšobnej lehoty?

 

Na dohodnutie skúšobného obdobia je potrebné písomne najneskôr v deň začatia skúšobnej doby do práce, t. j. v deň, keď bol zamestnanec vymenovaný na nové pracovné miesto. Ak skúšobná doba nie je dohodnutá písomne, nie je platná. Skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť, ak už vznikol pracovný pomer medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

 

Je tiež dôležité spomenúť, že skúšobná doba môže byť ukončená kedykoľvek počas jej trvania bez udania dôvodu.oboma stranami.

 

Majte všetko pod kontrolou v systéme HR

Pri pracovných zmluvách a súvisiacich skúšobných lehotách je kľúčové udržiavať dokumenty a údaje v poriadku. S HR systém Sloneek budete mať všetko pod kontrolou. Do aplikácie jednoducho nahráte zmluvy, ktoré môžete
elektronicky podpísať
a nastavíte si oznámenie o ukončení skúšobnej lehoty. Nemôžete teda zmeškať termín alebo niečo vynechať. Pre všetkých zamestnancov budete tiež viesť prehľadnú evidenciu všetkých záznamov v ich používateľských zložkách.

Sme tu pre vás

Môžeme vám pomôcť?

Naši odborníci vám odpovedia na všetky otázky, prevedú vás systémom Sloneek a pomôžu vám transformovať vaše HR na moderné komplexné riešenie.

  • Špičkový onboarding
  • Predstavenie všetkých funkcionalít
  • Prezentácia a ponuka vášmu HR na mieru
  • Odpovieme na všetky otázky
Group 1469-1
image 58
Group 1469
image 55

Zanechajte nám kontakt, ozveme sa vám.