Ultimátní onboardingový checklist

LinkedIn cover – 60
  • #1 Úspora času
  • #2 Lepší organizace
  • #3 Zlepšení zaměstnaneckých zkušeností
  • #4 Zvýšená produktivita

Stáhněte si e-book

Výhody  kontrolního seznamu?

#1 Úspora času

Pokud máte seznam úkolů, které je u každého nového zaměstnance třeba splnit, můžete ušetřit čas tím, že je předáte příslušným členům týmu. Nebudete tak ztrácet čas školením nových zaměstnanců o tom, co by již měli znát.

Jde také o úsporu času tím, že budete mít již k dispozici zdroj informací pro všechny potřeby a nebudete muset znovu sbírat informace, kdykoli někdo nastoupí na novou pozici. Proces nástupu nových zaměstnanců je náročný na přípravu, ale investovaný čas se vám, nejen vašim manažerům, rychle vrátí v podobě základního povědomí o nástupu ve vaší firmě.

#2 Lepší organizace

Díky správnému onboarding checklistu si můžete být jisti, že každý nový zaměstnanec projde stejným školením a bude mít stejné základy. Tak nebude docházet k nejasnostem ohledně toho, co je třeba udělat nebo kdo je za co zodpovědný. Vyhnete se také zdvojování úsilí, ušetříte náklady na nástup a nástupní materiály a zajistíte, že budou všichni na stejné vlně a budou pracovat v zájmu úspěchu nástupního procesu.

#3 Zlepšení zaměstnaneckých zkušeností

Představte si, jak byste byli zmatení, kdybyste nastoupili do nové práce a někdo vám dal seznam úkolů bez jasných instrukcí. Tomu pomáhá zabránit kontrolní seznam před nástupem do zaměstnání tak, že novým zaměstnancům poskytuje podrobného průvodce dalšími kroky.

Stálý nástupní proces znamená nejen to, že každý od začátku přesně ví, co se od něj očekává, ale také se může lépe seznámit s firemní kulturou a povinnostmi při nástupu.

#4 Zvýšená produktivita

Když se noví zaměstnanci cítí ve svých rolích pohodlně a sebejistě, je pravděpodobnější, že budou produktivní. Tím, že jim poskytnete nástroje, které potřebují k úspěchu, a se zavedeným skvělým nástupním procesem jim dáte nejlepší šanci na úspěch a dosažení jejich výkonnostních cílů.