Onboarding

Onboarding je proces, ktorý sa používa na integráciu nových zamestnancov do pracovného prostredia a organizácie. Cieľom procesu nástupu je pomôcť novým zamestnancom rýchlo sa oboznámiť s organizáciou, jej postupmi a procesmi.

Proces nástupu môže byť rôznorodý a zahŕňať rôzne činnosti. Nástup do zamestnania sa vo všeobecnosti skladá z troch hlavných fáz. Prvou fázou je orientácia, počas ktorej sa noví zamestnanci zoznamujú s organizáciou a jej kultúrou. Druhou fázou je školenie, v ktorom zamestnanci dostanú informácie o tom, ako majú vykonávať svoju prácu a aké sú ich povinnosti. Treťou fázou je integrácia, v ktorej noví zamestnanci začnú pracovať na svojich úlohách a činnostiach a čoskoro sa stanú plnohodnotnými členmi organizácie.

Onboarding je dôležitý proces, ktorý pomáha novým zamestnancom rýchlo sa naučiť všetko, čo potrebujú na svoju prácu. Pomáha tiež zamestnancom rýchlo sa začleniť do organizácie a získať znalosti a skúsenosti, ktoré im umožnia úspešne plniť ich úlohy.