Externí služby v HR jako součást většího ekosystému

13-1

Externí služby v HR a obchodní partnerství nejsou v našich kotlinách zcela zažité.

Je to škoda, firmy tak můžou dostat know-how od skvělých odborníků, kteří jim ještě navíc můžou pomoci s implementací procesů a provázet je celou cestou nastavením/změny.

Co jsou externí konzultace a služby v HR?

V některých situacích není třeba být někde 40 h týdně na to, abyste dosáhli skvělého výsledku. Někdy stačí pár hodin konzultace od člověka, který je na dané téma odborník, ale nepracuje u vás ve firmě.

Takoví odborníci můžou posunout byznys nejednoho zaměstnavatele díky svým letitým zkušenostem, které nasbírali před tím, než se na kariéru externího poradce nebo partnera v HR vydali.

Které situace pomáhá firmám tato služba vyřešit?

Tyto služby pomáhají s důvěryhodnější firemní identitou nejen navenek, ale hlavně uvnitř, budují se kvalitnější vztahy na pracovišti, snižuje se fluktuace klíčových lidí a zvyšuje se celkově produktivita a angažovanost zaměstnanců. To vše přispívá k dobrému a stabilnímu rozvoji firmy i lidí, kteří v ní pracují.

Podporuje svými službami hlavně při:

 • nedostatku interního HR starajícího se o lidské zdroje
 • implementaci směrnic a dokumentů, které se opírají o nejnovější změny v zákoníku práce a které podporují rovné zacházení 
 • trendy v HR u nás i ve světě přizpůsobené potřebám dané organizace
 • strategii HR, v důsledku reorganizace nebo akvizice
 • krizové situace, které souvisí se vztahy na pracovišti
 • náhlý výpadek interních pracovních sil v HR
 • nastaveních/revizích procesů a aktivit v celém životním cyklu zaměstnance, jako jsou např.:

– (před)nástupní a adaptační strategie
– udržení a rozvoj nejen talentů v dané firmě
– hodnocení a zpětná vazba
– interní komunikace (nejen) v konfliktních situacích
– kariérní cesta a rozvoj zaměstnanců, vč. managementu
– odchodová procedura vlídně a správně

Otázky, na které umí tito odborníci najít vhodná řešení:

Přináší nová, inovativní řešení, která nejsou zakalena provozní slepotou, a dokážou odpovědět na palčivé otázky nejednoho zaměstnavatele, jako jsou např.:

 • Jak se nám daří obsazovat pozice, co můžeme udělat jinak, lépe?
 • Máme ty správné lidi na správných místech?
 • Jak rozvíjíme zaměstnance i vedení?
 • Jak zvyšujeme a měříme angažovanost a well-being?
 • Co naše zaměstnance nejvíc trápí?
 • Máme efektivní procesy, příp. jak je zlepšit?

Externí služby jako součást většího ekosystému HR

Tito odborníci spolupracují v tzv. ekosystému HR můžou doporučit i další firmy zaměřující se na rozvoj byznysu. S takovými dodavateli mají dobré vztahy a hlavně zkušenosti (např. jde o: personální agentury, dodavatele různých benefitů, firmy, které nabízí řešení pomocí softwaru na HR, např. právě Sloneek, advokáti v pracovním právu apod.).

Většinou se externí řešení vyplatí i finančně, záleží na délce a složitosti daných projektů.

Pro koho je externí řešení vhodné? 

Externí řešení je vhodné pro firmy všech velikostí. Nicméne služby se přizpůsobují podle toho, co daný klient na své obchodní cestě právě potřebuje.

Malé firmy a start-upy:

Pro malé firmy a začínající startupy bez HR jsou vhodnou alternativou konzultace, nastavování základních procesů a směrnic, implementace softwaru HR, které pomůžou s administrativou, a další drobné poradenství, které zajistí prevenci rizik v HR, která jsou spojena s podnikáním.

Středně velké společnosti korporátní instituce:

Pro větší společnosti je vhodné mentorování, koučování nebo obecně podpora pro interní HR, kde není dostatečná kapacita nebo know-how (třeba při nárazových projektech v HR).

Můžou navést firmu k větší digitalizaci, která uleví od velké zátěže s administrativou, je možné domluvit si workshopy pro manažery, jak vést efektivně týmy, a pod.

Jak taková spolupráce vypadá? 

 1. Analýza situace ve firmě 

Externí odborník si sjedná schůzku s (potencionálním) klientem, kde se ptá obecně na situaci ve firmě, s jakými problémy se firma potýká atd.

 1. Vypracování prvních návrhů a doporučení

Následují obecná doporučení, která zatím jen udávají směr, kterým by se mohli společně vydat, a stanovuje se cena (buď projektově, nebo hodinově, pokud se jedná pouze o konzultace).

 1. Podepsání dokumentů, které chrání obě strany 

Samozřejmostí je i podepsání mlčenlivosti a smlouvy o spolupráci, v které se nastaví vzájemná očekávání a která chrání obě strany.

 1. Nastavení a průběh celé spolupráce:

Průběh spolupráce může mít 2 roviny. Projektovou (na delší dobu) nebo konzultační (nárazové, ne tak časově náročné).

 • U projektů se s klientem jednou za čas odborník sejde a předá výsledky práce a navrhne další průběh, případně předá další doporučení. 
 • U konzultací záleží na vzájemné dohodě. Může se jednat o 1 telefonát měsíčně nebo klidně půl dne konzultací v sídle společnosti nebo online.
 1. Po skončení spolupráce: 

Po skončení projektu/konzultací se odborník jednou za čas ozve a ptá se, jaké výsledky přineslo implementované řešení, a případně nabídne další konzultace nebo s výsledky dále pracuje či pozměňuje v prospěch firmy.

Pro koho tato forma spolupráce není? 

Musíme samozřejmě upozornit i ty, kterým by tato forma spolupráce nevyhovovala. Můžou to být firmy, které hledají jen rekrutéra nebo administrátora, nebo ti, kterým nevyhovuje, že externí konzultant nezná jejich firmu od A do Z.

Pokud ale chtějí, jen nevědí jak na to pak je toto řešení naopak skvělá příležitost!

Vyhodnotili jste, že by se vám něco takového líbilo i ve vaší firmě? Neváhejte se mi ozvat.

Jsem Alice Hadrbolcová a jsem zakladatelka HR Cycle s.r.o. poskytující externí byznysové poradenství v HR a služby zaměřující se na IT, SaaS, mzdové, personální, konzultantské a advokátní firmy. Nezaleknu se ale ani neziskových organizací či veřejné sféry.