Know-how

Magický vzorec know-how. Ťažko merateľné a veľmi abstraktné. Zjednodušene povedané, know-how je hlboká a vyčerpávajúca znalosť vášho odvetvia, služby, produktu alebo procesu. Do koktailu však treba pridať aj medziľudské zručnosti a mäkké zručnosti.

Skúsený obchodník má pravdepodobne súbor vedomostí a zručností, ktoré zaručujú úspešný predaj. Na druhej strane elitný hráč pokru má pravdepodobne dokonalé znalosti hry a ovláda psychologickú podstatu hry. A vynikajúci manažér ľudských zdrojov? Je zodpovedný za politiku a stratégiu spoločnosti v oblasti ľudských zdrojov. Keďže však dobrý manažér ľudských zdrojov musí rozumieť aj ľuďom, môže svojím prístupom zabezpečiť, aby všetky oddelenia spolupracovali a aby boli zamestnanci v práci spokojní. 😌

Vďaka spoločnosti Sloneek je získavanie know-how oveľa jednoduchšie. Aplikácia pre vás zhromažďuje veľké množstvo údajov a informácií a dáva vám do rúk správne údaje na efektívne riadenie procesov.