Kto by nepočul o pojme rovnováha medzi pracovným a súkromným životom? V súčasnosti je viac ako kedykoľvek predtým dôležité, aby každý zamestnanec dokázal nájsť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Ako to však dosiahnuť? Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom je veľmi široký – a tiež veľmi subjektívny – fenomén, a preto nie je možné poskytnúť „univerzálne“ usmernenie. Každá spoločnosť však môže prostredníctvom cielených prostriedkov, metód a podpornej firemnej kultúry významne prispieť k tomu, aby sa jej zamestnanci cítili šťastnejší.

Medzi nástroje na dosiahnutie optimálnej rovnováhy patrí flexibilná práca, práca na diaľku, práca na diaľku, pravidelná spätná väzba od zamestnancov, individuálny a ľudský prístup a predovšetkým rešpektovanie osobného života zamestnanca.

V spoločnosti Sloneek sme presvedčení, že zamestnávatelia by sa nemali zbavovať zodpovednosti za spokojnosť svojich zamestnancov s rovnováhou medzi pracovným a súkromným životom, pretože ich prístup má na ňu veľký vplyv. 🙂 Štúdie tiež opakovane potvrdili, že spokojný zamestnanec prináša spoločnosti oveľa vyššiu produktivitu a prosperitu.