Základom pre výpočet dovolenky v Českej republike je pracovný čas zamestnanca, pričom domáci zamestnanci majú nárok na minimálne 4 týždne dovolenky za kalendárny rok.

 

Ak si zamestnanec čerpá dovolenku v niekoľkých častiach, aspoň jedna časť dovolenky musí trvať aspoň 2 týždne po sebe. Túto dĺžku dovolenky možno zmeniť len na základe dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

 

Zmeny od roku 2021

 

V Českej republike je nový od roku 2021 sa dovolenka určuje podľa odpracovaných hodína nie podľa odpracovaných dní. Zmena zákona č. 285/2020 Zb. síce stále stanovuje týždenný príspevok na dovolenku, ale jeho výška sa vypočítava na základe týždenného pracovného času zamestnanca v hodinách.

 

Pre zamestnancov so „štandardným“ pracovným časom 8 hodín denne, 5 dní v týždni alebo pre zamestnancov so zmluvami na čiastočný úväzok sa nič nezmenilo. Zmena sa týka pracovníkov, ktorí majú nepravidelný pracovný režim a nemajú každý deň rovnaký pracovný čas, čo je typické pre prácu na zmeny. Títo zamestnanci nebudú znevýhodnení čerpaním dovolenky v deň, keď by mali pracovať na kratšiu zmenu. Na druhej strane nedostanú viac dovolenky, ak si ju vyberú v deň, keď majú dlhšiu zmenu.

 

Ako je to teda s výpočtom?

 

Ako už bolo spomenuté vyššie, pri typickom zamestnaní s pracovným časom 40 hodín týždenne je matematika jednoduchá. Zamestnanci majú nárok na minimálne 4 týždne dovolenky, t. j. 160 hodín ročne. Pri čiastočnom úväzku je to 80 hodín. Ak sa zamestnanec a zamestnávateľ dohodnú na 5 týždňoch dovolenky ročne, zamestnanec má nárok na 200 hodín.

 

Zložitejšie situácie a výpočty vznikajú, keď má zamestnanec napr. pracovať 32 hodín týždenne, pracovať len 40 týždňov v roku a súhlasiť s ročným nárokom na dovolenku v trvaní 5 týždňov. V takom prípade by mal nárok na 123 hodín dovolenky.

 

Ako to čo najrýchlejšie zistiť? Použite jeden z dostupných
online kalkulačky
ktoré túto zložitú prácu urobia za vás.

 

Ako je na to Sloneek pripravený?

 

V okamihu, keď máte pripravené požiadavky svojich ľudí, je veľmi jednoduché preniesť všetko do aplikácie Sloneek, ktorá má
prepracovaný a rozsiahly modul neprítomnosti
.

 

Pre každého používateľa môžete zadať jeho individuálny fond, nastaviť, koľko už za rok použil a či sa mu prenesú zostatky z minulého roka. Systém potom všetko bleskovo vypočíta sám a každý deň zobrazí používateľovi, koľko dovolenky mu zostáva.. Podobne to platí aj pre všetky ostatné absencie, ako napr.. dni práceneschopnosti.

 

Výpočet dovolenky

 

Máte záujem o viac informácií o Sloneekovi?

Naši odborníci Václav, Adam, Richard a Sebastian vám radi predstavia HR systém Sloneek a odpovedia na všetky vaše otázky.

  • prevedú vás funkciami aplikácie
  • zodpovedajú všetky otázky
  • pripravia prezentáciu a ponuku na mieru
  • poskytnú špičkový onboarding
Group 1469-1
image 58
Group 1469
image 55

Nezáväzné demo