Tyrkysová spoločnosť (alebo tyrkysová organizácia) nemá klasickú hierarchickú štruktúru s generálnym riaditeľom na čele a ostatnými vedúcimi oddelení pod ním. Je to systém založený na plochej štruktúre so samosprávou, nie na moci a pozíciách.

Fungovanie tyrkysových organizácií opísal v roku 2014 belgický autor Frederic Laloux vo svojej knihe Budúcnosť organizácií. Skúmal, ako sa vyvíjali ľudské spoločenstvá, a pre prehľadnosť rozlíšil jednotlivé typy organizácií podľa farieb.

V tyrkysových spoločnostiach sa namiesto pracovných miest s presným popisom práce ľuďom prideľujú oblasti, za ktoré sú zodpovední. Simon Steffal, zakladateľ spoločnosti Mindset Mentors, v rozhovor pre Sloneek opisuje fungovanie tyrkysovej spoločnosti na jednoduchom príklade: „Ak je v spoločnosti osoba, ktorá má na starosti grafiku, má voľnosť pri prijímaní všetkých rozhodnutí týkajúcich sa grafiky. Neznamená to, že nemôže požiadať o postrehy, rady alebo pripomienky ostatných kolegov, ale konečné rozhodnutie je na ňom, pretože má v tejto oblasti najvyššie kompetencie.“

Máte záujem o viac informácií o Sloneekovi?

Naši odborníci Václav, Adam, Richard a Sebastian vám radi predstavia HR systém Sloneek a odpovedia na všetky vaše otázky.

  • prevedú vás funkciami aplikácie
  • zodpovedajú všetky otázky
  • pripravia prezentáciu a ponuku na mieru
  • poskytnú špičkový onboarding
Group 1469-1
image 58
Group 1469
image 55

Nezáväzné demo