Sloneek poháňa popredné slovenské firmy:

Volvo
košik
Lindt
knigh frank
Balikobot
sky
čedok
Hyperia
Kontentino
Hyperia-1
Volvo
košik
Lindt
knigh frank
Balikobot
sky
čedok
Hyperia
Kontentino
Hyperia-1
Volvo
košik
Lindt
knigh frank
Balikobot
sky
čedok
Hyperia
Kontentino
Hyperia-1

Porovnanie funkcií: Sloneek X FactorialHR

Evidencia pracovníkov Sloneek FactorialHR
Databáza zamestnancov Does contain Does contain
Pracovný čas zamestnancov Veľmi dôležité, ak chcete vypočítať, koľko hodín by mal zamestnanec odpracovať v danom mesiaci. Kľúč v češtine, kde sa fond dovoleniek počíta v hodinách. Does contain Does contain
Prispôsobiteľné používateľské pole Pomocou vlastného poľa používateľa môžete zaznamenať akýkoľvek atribút používateľa/zamestnanca, ktorý môžete potrebovať, napríklad "veľkosť trička", ak poskytujete svojim ľuďom oblečenie alebo marketingový tovar. Does contain Does contain
Prispôsobiteľné používateľské štítky Používanie vlastných značiek na segmentáciu zostáv, používateľských zostáv atď. Ako príklad môžete chcieť vygenerovať správu o návštevnosti len pre ľudí s označením "Externý". Does contain Doesn't contain
Jazyk v aplikácii Stále sa rozširujúci zoznam podporovaných jazykov umožňuje každému používateľovi vybrať si preferovaný jazyk aplikácií a oznámení. Does contain Does contain
Lokalita výkonu práce Does contain Does contain
Stravovanie Does contain Does contain
Záznamy o vývoji základného platu Doesn't contain Does contain
Monitorovanie nálady zamestnancov Does contain Does contain
Pripomienky Does contain Does contain
Vlastné pripomienky Does contain Does contain
Automatizácia procesov: zoznamy úloh Sloneek FactorialHR
Tasky Does contain Does contain
Kontrolné zoznamy pre vstup na palubu Does contain Does contain
Kontrolné zoznamy na vyraďovanie Does contain Does contain
Prispôsobiteľné kontrolné zoznamy Umožňuje manažérom ľudských zdrojov vytvárať kontrolné zoznamy nielen pre vopred definované procesy, ako je nástup a výstup, ale aj pre ďalšie a/alebo ad-hoc udalosti, ako je certifikácia, školenie, disciplinárne procesy atď. Does contain Does contain
Zobraziť KANBAN Does contain Doesn't contain
Prispôsobiteľné upozornenia Doesn't contain Does contain
Dochádzkový systém a sledovanie času Sloneek +1 FactorialHR
Zadávanie pracovnej dochádzky Does contain Does contain
Geolokácia GPS Does contain Does contain
Dochádzkový terminál Spolu s geolokalizáciou poskytujeme vynikajúce možnosti registrácie návštevnosti. Príchody a odchody sa registrujú na vopred definovaných miestach (kancelárie, sklady, vlastné objekty...) a možno ich registrovať viacerými spôsobmi, napríklad prostredníctvom webovej aplikácie, mobilnej aplikácie a hardvérového terminálu s dotykovou obrazovkou a čítačkou bezkontaktných kariet. Does contain Does contain
Sledovanie aktivity Does contain Doesn't contain
Time tracking Does contain Does contain
Plánovanie práce Poskytujeme prostriedky na jednoduché plánovanie zmien pomocou zobrazenia časovej osi. Does contain Does contain
Hodinová sadzba pracovníkov Does contain Does contain
Manažment absencií Sloneek +1 FactorialHR
Riadenie absencií Does contain Does contain
Tímový kalendár absencií Členovia tímu a ich manažéri majú spoločný kalendár svojich neprítomností, dochádzky a aktivít. Každú udalosť môžu komentovať, pridávať prílohy a dokonca spomenúť ktoréhokoľvek člena tímu, aby ho na udalosť upozornili. Does contain Does contain
Kalendár štátnych sviatkov v jednotlivých krajinách Spoločnosti, ktoré sa nachádzajú vo viac ako jednej krajine, musia mať možnosť konfigurovať dovolenky na úrovni používateľa. Does contain Doesn't contain
Schvaľovací workflow Does contain Does contain
Dokumenty Sloneek +1 FactorialHR
Elektronické podpisovanie dokumentov Does contain Does contain
Podpisovanie dokumentov externých subjektov Povoľujeme scenáre, ako je podpísanie NDA s niekým, kto ešte nie je používateľom Sloneeku. Zvyčajne sa to robí vo fáze náboru a pred nástupom do zamestnania. Does contain Doesn't contain
Zručnosti a výkon Sloneek +1 FactorialHR
KPI a OKR Does contain Does contain
Prispôsobiteľné hodnotiace dotazníky Does contain Doesn't contain
Skills management Does contain Does contain
Sebahodnotenie/hodnotenie manažmentu Does contain Does contain
Reporting Sloneek FactorialHR
Hlásenia o ľudských zdrojoch Does contain Does contain
Podklady pre fakturáciu Does contain Does contain
Angažovanosť: angažovanosť zamestnancov Sloneek +1 FactorialHR
Zapojenie zamestnancov Does contain Does contain
Schránka dôvery Does contain Doesn't contain
Žiadosti Doesn't contain Does contain
Pochvala pre Does contain Doesn't contain
ATS Sloneek FactorialHR +1
Talent pool Does contain Does contain
Prispôsobiteľný portál spoločnosti Does contain Does contain
Prispôsobiteľné fázy náboru Does contain Doesn't contain
Zdieľanie na kariérnych portáloch Doesn't contain Does contain
Hlásenie ATS Doesn't contain Does contain
Evidencia pracovného vybavenia a majetku spoločnosti Sloneek +3 FactorialHR
Správa majetku a história Does contain Doesn't contain
Prevodovka & el. podpis pracovných pomôcok Máme oveľa lepší nástroj na celý proces presunu prevádzkových zdrojov. Máme kompletný detail každého prostriedku, kompletný odovzdávací protokol, ktorý je podpísaný zamestnancom, prostriedok má kompletnú históriu vrátane fotogalérie a všetkých odovzdávacích protokolov. Does contain Doesn't contain
Prenosové protokoly Does contain Doesn't contain
Integrácia Sloneek +2 FactorialHR
Google Does contain Does contain
MS365 Does contain Does contain
IceWarp Does contain Doesn't contain
Slack Does contain Does contain
Jira Does contain Doesn't contain
A niečo navyše Sloneek +2 FactorialHR
Holdingová štruktúra Nástroje pre medzinárodné a plne vzdialené hybridné tímy Does contain Doesn't contain
Firemný chat Does contain Doesn't contain
Mobilné rozhranie Does contain Does contain

Vyskúšajte Sloneek ešte dnes 🔥

Sloneeka môžete používať zadarmo, nevyžaduje sa kreditná karta
počas nasledujúcich 14 dní.
Všetky funkcie a plná podpora sú v cene.

Prečo by ste si mali vybrať Sloneeka namiesto FactorialHR?

Na čo sa používatelia FactorialHR sťažujú?

 • Nedostatok možností prispôsobenia
 • Nedostatok podpory a odbornej prípravy
 • Zlý zákaznícky servis

Čím Sloneek vyniká?

 • Prispôsobiteľné prostredie
 • Bezplatné nasadenie a zavedenie systému
 • Živá zákaznícka podpora s rýchlou odozvou
Referenčný zdroj FactorialHR na G2.com
Engagement
Vzdialené nástroje

Nástroje na mieru pre medzinárodné a hybridné tímy 

Okrem bežných funkcií systému HR sme pridali nástroje, ktoré riešia potreby hybridne riadených tímov.

 • Globálna štruktúra pre medzinárodné tímy
 • Preferovaný jazyk používateľa v aplikácii
 • Kalendár štátnych sviatkov vo vašej krajine
 • Elektronické podpisovanie dokumentov
zákaznická podpora personální systém Sloneek
Starostlivosť o zákazníkov

Globálna podpora, ktorá nemá konkurenciu a nemá miesto v cenníku

Naši špecialisti vás zaúčajú a budú vám vždy k dispozícii počas používania aplikácie.

 • Živá podpora a onboarding úplne zadarmo!
 • Náš čas za váš - nič viac si neúčtujeme

Prehľad všetkých funkcií

Core HR
emloyee-records Evidencia zamestnancov
documents-e-sign Dokumenty & el. podpis
asset-management Pracovné pomôcky
Outline Prieskumy AI
engagement Engagement
organisational-chart Organizačná štruktúra
Group-34061-1 HR automatizácia
whistleblowing Whistleblowing
holding-structure Holdingová štruktúra
Time management
time-tracking-timesheets Aktivity & Time Tracking
time-off Absence management
atendance-system Dochádzkový systém
clients-project Klienti a projekty
Performance management People analytics
Nábor & onboarding
recruiting Nábor zamestnancov (ATS)
Preboarding Preboarding
onboarding Onboarding
onboarding-1 Offboarding
Podklady pre mzdy Mobilná aplikácie Integrácia

Evidencia zamestnancov

Essential
Zamestnanecká zložka
Typ spolupráce, úväzku
Lokalita výkonu práce
História používateľa
Organizačná štruktúra
Evidencia finančných podmienok
Nastaviteľné pole používateľa
Webový a mobilný adresár používateľov
Pripomienky udalostí

Dokumenty & el. podpis

Essential
Elektronický podpis dokumentov (eIDAS ready)
Generovanie šablón dokumentov (AI)
Potvrdenie čítania dokumentov
Ukladanie firemných dokumentov
Šifrované ukladanie dokumentov zamestnancov

Pracovné pomôcky

Professional
Prevzatie a odovzdanie pomôcky el. podpisom
Generovanie odovzdávacích protokolov
Prehľad stavu a umiestnenie pomôcok
Detailná karta pomôcky
Vlastné pole pomôcok
Kategorizácia pomôcok

Prieskumy AI

Professional
Vytváranie prieskumov
Jednoduché úpravy
AI generovanie prieskumov na mieru
Vizualizácia údajov
AI zhrnutie a vyhodnotenie výsledkov
Dotazník NPS s výpočtom výsledkov
Export do csv, svg, png

Engagement

Professional
Firemná nástenka
Oznámenia a Kudos
Zamestnanecké prieskumy
Prieskum spokojnosti NPS
Wiki spoločnosti

Organizačná štruktúra

Essential
Strom tímov
Zostavenie tímov
Priradenie tímových rolí
Popisy tímov
Drag & Drop úprava

HR automatizácia

Professional
Tvorba checklistov (onboarding, offboarding)
Individualizované úlohy
KANBAN, tabuľkové a kalendárové riadenie úloh
Pripomienky termínov
Vytváranie checklistov (AI)
Generovanie pracovných inzerátov a ponúk (AI)
Vytváranie KPI, OKR, hodnotiacich dotazníkov (AI)
Generovanie šablón dokumentov (AI)

Whistleblowing

Essential
Nástroj na anonymné hlásenie udalostí
Možnosť pridať rolu ombudsmana
Vkladanie textových správ a obrázkov
Oznamovateľ môže zistiť, kto je príjemcom správy
Oznámenie o vložení novej správy

Holdingová štruktúra

Enterprise
Materské a dcérske spoločnosti
Lokálna jazyková mutácia aj sviatky
Zloženie medzinárodného tímu
Prehľadné ovládanie administrátormi

Aktivity & Time Tracking

Essential
Časové hárky (aj ručne spracované)
Plánovanie služobných ciest
Dôkaz domácej kancelárie
Schvaľovanie aktivít
Tímové prehľady
Mobilné sledovanie času
Flexibilné nastavenie udalostí aktivity
Hodinová nákladová a fakturačná cena
Vykazovanie na projekty a klientov
Poznámky, prílohy, komentáre aktivít
Komplexné podklady pre fakturáciu zákazníkom

Absence management

Essential
Fond pracovného času
Prehľad absencií v kalendári
Flexibilne nastaviteľné udalosti absencií
Schvaľovanie absencií
Možnosť príloh a komentovanie u absencií
Detailný reporting
Mobilný manažment absencií

Dochádzkový systém

Essential
Zadávanie príchodov a odchodov
Tímový kalendár dochádzky
Dochádzkový terminál
Geolokácia GPS
Export dochádzky do programu Excel
Detailný reporting vrátane salda

Klienti a projekty

Professional
Riadenie projektov a časové hlásenia
Intuitívne zaznamenávanie činnosti
Mnoho nastaviteľných parametrov
Vykazovanie pracovných výkazov a fakturačných dokladov
Rýchle súčty nahlásených prác
Hodinová a nákladová fakturácia
Viacúrovňové filtrovanie
Vlastná konfigurácia tabuliek
Záznam z mobilnej aplikácie

People analytics

Professional
Základné HR metriky
Životný cyklus používateľov
Metriky náboru
Operatíva (dokumenty, pomôcky)
Kompetencie (Skilly)
Performance
Pracovná záťaž
Analytika AI

Performance management

Professional
Zručnosti / kompetencie
Hodnotenie
OKRS A KPIS
Hodnotiace dotazníky
360°
Vzdelávacie plány

Nábor zamestnancov (ATS)

Professional
Register žiadateľov
Správa uchádzačov
Nastavenie fáz náboru
Inzertný portál
Komunikácia nad kandidátmi
Talent pool

Preboarding

Professional
Preboardingový balíček
Rýchla príprava šablóny
Automatické vypĺňanie údajov
Generovanie otázok pomocou AI
Uvítací balíček na prvý deň v práci

Onboarding

Professional
Šablóny pre onboarding
Záznamy osobných a pracovných údajov
Správa pracovného vybavenia a majetku spoločnosti
Evidencia a elektronické podpisovanie dokumentov
Stanovenie pracovného času a typov neprítomností

Offboarding

Professional
Šablóny pre offboarding
Ukončenie pracovného pomeru a odchod zo zamestnania
Odovzdanie všetkých pomôcok a kontrola stavu
Podpis výstupných dokumentov

Mobilná aplikácie

Essential
Účasť na telefonických hovoroch
Mobilné sledovanie času
Telefonické zadávanie a schvaľovanie neprítomností
Podpisovanie dokumentov v telefóne
Mobilný kalendár aktivít, absencií a dochádzky
Reporty používateľov v telefóne

Integrácia

Essential
Synchronizácia neprítomnosti Google
MS 365 synchronizácia neprítomností
Synchronizácia neprítomností v systéme IceWarp
Slack: správy o absenciách, sledovaní času a dochádzke
Integrácia aktivít s Jirou
Otvorené API
Jednotné prihlásenie OKTA

Reporting

Essential
Podkladové dokumenty pre mzdy a fakturáciu
Výkaz pracovného času
Reporty dochádzky a absencií
Vlastná konfigurácia reportov
Grafické zobrazenie dát
Export do xls a csv

Podklady pre mzdy

Essential
Spracovanie miezd podľa činností: interná a externá fakturácia
Prehľad hodín odpracovaných na činnostiach
Sledovanie interných a externých nákladov
Účtovníci môžu priamo sťahovať výkazy
Sledovanie neprítomnosti a podávanie správ na účely presnej fakturácie
Zasielanie informácií zamestnancom o stave dovolenky
Minimalizácia rizika nedodržania požiadaviek na dochádzku
Definícia pracovného času podľa pozície a druhu práce
Monitorovanie skutočne odpracovaných hodín
Sme tu pre vás

Môžeme vám pomôcť?

Naši odborníci vám odpovedia na všetky otázky, prevedú vás systémom Sloneek a pomôžu vám transformovať vaše HR na moderné komplexné riešenie.

 • Špičkový onboarding
 • Predstavenie všetkých funkcionalít
 • Prezentácia a ponuka vášmu HR na mieru
 • Odpovieme na všetky otázky
Group 1469-1
image 58
Group 1469
image 55

Zanechajte nám kontakt, ozveme sa vám.