Pracovná zmluva je dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ktorá vymedzuje podmienky pracovného pomeru. Zmluva môže obsahovať informácie o mzdových sadzbách, pracovnom čase, náplni práce, dovolenke, zdravotnom a sociálnom poistení a ďalších záležitostiach súvisiacich s pracovným pomerom.

Všeobecne sa odporúča uzatvoriť pracovnú zmluvu, aby sa obe strany mohli dohodnúť na podmienkach pracovného pomeru. Zmluva sa niekedy vyžaduje zo zákona ako podmienka zamestnania. Pracovná zmluva je vo všeobecnosti právne záväzná a môže viesť k právnym sankciám alebo vymáhaniu, ak ju jedna zo strán nedodrží.

Pracovná zmluva sa zvyčajne uzatvára pred alebo po začatí práce. Môže sa kedykoľvek revidovať a aktualizovať, ak sa zmenia podmienky pracovného pomeru. Pracovnú zmluvu možno ukončiť alebo vypovedať aj na základe vzájomnej dohody alebo jednostranného rozhodnutia jednej zo strán.