Zmluva o dielo

Pracovná zmluva je dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ktorá vymedzuje podmienky pracovného pomeru. Zmluva môže obsahovať informácie o mzdových sadzbách, pracovnom čase, náplni práce, dovolenke, zdravotnom a sociálnom poistení a ďalších záležitostiach súvisiacich s pracovným pomerom.

Všeobecne sa odporúča uzatvoriť pracovnú zmluvu, aby sa obe strany mohli dohodnúť na podmienkach pracovného pomeru. Zmluva sa niekedy vyžaduje zo zákona ako podmienka zamestnania. Pracovná zmluva je vo všeobecnosti právne záväzná a môže viesť k právnym sankciám alebo vymáhaniu, ak ju jedna zo strán nedodrží.

Pracovná zmluva sa zvyčajne uzatvára pred alebo po začatí práce. Môže sa kedykoľvek revidovať a aktualizovať, ak sa zmenia podmienky pracovného pomeru. Pracovnú zmluvu možno ukončiť alebo vypovedať aj na základe vzájomnej dohody alebo jednostranného rozhodnutia jednej zo strán.

Sme tu pre vás

Môžeme vám pomôcť?

Naši odborníci vám odpovedia na všetky otázky, prevedú vás systémom Sloneek a pomôžu vám transformovať vaše HR na moderné komplexné riešenie.

  • Špičkový onboarding
  • Predstavenie všetkých funkcionalít
  • Prezentácia a ponuka vášmu HR na mieru
  • Odpovieme na všetky otázky
Group 1469-1
image 58
Group 1469
image 55

Zanechajte nám kontakt, ozveme sa vám.