Personálny systém je informačný program, ktorý pomáha personalistom s vedenie kompletnej mzdovej a personálnej agendy o všetkých zamestnancoch. Preto sa používa na spracovanie a poskytovanie údajov potrebných na riadenie ľudí v spoločnosti.

V praxi sa stretnete aj s pojmom HR systém alebo HRIS (Human Resource Information System). Personálna agenda v systéme sleduje proces prijímania, nástupu, rastu, odmeňovania a odchodu zamestnanca.

Funkcie vo väčšine systémov HR

 • sledovanie životopisov uchádzačov o zamestnanie,
 • evidencia zamestnancov a ich zaradenie v štruktúre spoločnosti,
 • opisy práce a kompetencie ľudí,
 • spracovanie miezd a dávok,
 • záznamy o dochádzke, služobných cestách a dovolenkách,
 • osobné ciele, rozvoj a hodnotenie ľudí
 • alebo napríklad ukončenie pracovného pomeru zamestnanca.

Výhodou personálneho informačného systému je, že je digitálny, takže urýchľuje prácu a uchováva všetky údaje pre strategické rozhodovanie v oblasti ľudských zdrojov pohromade. Navyše sa k nim dostanete odkiaľkoľvek.

Okrem toho modul HR System spoločnosti Vema umožňuje ľahko prispôsobiť program vašej spoločnosti a rozšíriť ho o ďalšie funkcie – napríklad o sledovanie udalostí v oblasti ľudských zdrojov, ako sú výročia spoločnosti.

 

TIP: Viete tiež, kto je odborník na ľudské zdroje a čo má v spoločnosti na starosti oddelenie ľudských zdrojov?

Máte záujem o viac informácií o Sloneekovi?

Naši odborníci Milan, Adam, Stana a Sebastian vám radi predstavia systém Sloneek HR a odpovedia na všetky vaše otázky.

 • prevedú vás funkciami aplikácie
 • zodpovedajú všetky otázky
 • pripravia prezentáciu a ponuku na mieru
 • poskytnú špičkový onboarding
image 46
image 58
Stana mudrinic
image 55

Nezáväzné demo