Outsourcing

V praxi outsourcing znamená, že spoločnosti využívajú na určité pracovné záležitosti externých dodávateľov. Zvyčajne to môže byť prípad, keď noví uchádzači o zamestnanie prechádzajú výberovým konaním, ktoré vykonáva najatá personálna agentúra.

Ak sa outsourcing vykonáva správne a inteligentne, môže spoločnosti ušetriť značnú časť rozpočtu, ktorý by inak musela vyčleniť na vlastných stálych zamestnancov. Zároveň umožňuje spoločnostiam zamerať svoju hlavnú pozornosť tam, kde je to najviac potrebné.

 

outsourcing