Organizačná štruktúra

Aký je rozdiel medzi tímovou a organizačnou štruktúrou?

Tieto dva pojmy sa v praxi niekedy zamieňajú. V pravom zmysle slova však organizačná štruktúra definuje vzájomné vzťahy medzi jednotlivými tímami a oddeleniami. V tímovej štruktúre sú vzťahy medzi zamestnancami v konkrétnom tíme. Pozrime sa bližšie na oba dátumy.

Organizačná štruktúra spoločnosti (organizačná schéma)

Organizačná štruktúra spoločnosti v podobe rozvetveného stromu.

Ako je vidieť na obrázku vyššie, ktorý bol zhotovený v
HR aplikácia Sloneek
, v organizačnej štruktúre (alebo tiež org. štatúte) sú zobrazené všetky tímy a ich vzájomné prepojenia. Tie určujú aj hierarchiu spoločnosti. Niektorí ľudia dávajú prednosť pohľadu na organizačnú štruktúru v stromovom zobrazení, ako je to na obrázku, iní skôr v tabuľkovom zobrazení. Sloneek ponúka obe tieto možnosti.

Tímová štruktúra

Príklad štruktúry tímu, v ktorom napr. v tíme Expertov je Kamila Pěkná vedúcou tímu, Tomáš Dlugoš je supervízorom a ostatní zamestnanci sú radovými členmi.

Na rozdiel od organizačnej štruktúry spoločnosti sa tímová štruktúra týka konkrétneho tímu a vzťahov v ňom. Inými slovami, ukazuje, kto je manažérom tímu, ktorí zamestnanci sú radovými členmi, prípadne či v tíme existujú aj iné funkcie, ako napríklad nadriadený alebo plánovač absencií. V závislosti od pridelenej roly má používateľ v službe Sloneek špecifické práva.

Prečo je dôležité mať tím a organizačnú štruktúru?

Ako už bolo spomenuté, tímová a organizačná štruktúra určuje vzťahy medzi tímami alebo zamestnancami. Tieto vzťahy sú potom kľúčové v procese schvaľovania. Vďaka nim je na prvý pohľad zrejmé, kto má koho schváliť dovolenku alebo pracovať na homeoffice a vo všeobecnosti, kto má aké rozhodovacie právomoci a zodpovednosti v rámci spoločnosti. Výhodou organizačnej charty je aj jej prehľadnosť.

Vyskúšajte si, ako jednoducho a rýchlo môžete vytvoriť organizačnú štruktúru svojej spoločnosti v aplikácii Sloneek. Bez obáv na 14 dní.

Sme tu pre vás

Môžeme vám pomôcť?

Naši odborníci vám odpovedia na všetky otázky, prevedú vás systémom Sloneek a pomôžu vám transformovať vaše HR na moderné komplexné riešenie.

  • Špičkový onboarding
  • Predstavenie všetkých funkcionalít
  • Prezentácia a ponuka vášmu HR na mieru
  • Odpovieme na všetky otázky
Group 1469-1
image 58
Group 1469
image 55

Zanechajte nám kontakt, ozveme sa vám.