OKR

Čo znamená skratka OKR?

Záhadná skratka OKR, ktorú ako jeden z prvých zaviedol americký podnikateľ maďarského pôvodu
Andy Grove
vychádza z anglických slov
Objectives (ciele), Key Results (kľúčové výsledky)
. Je to komplexná metodika, ktorá pomáha lídrom a organizáciám stanoviť a dosiahnuť ich najambicióznejšie ciele.

Ak je táto metodika správne zavedená, každý zamestnanec vie, akým smerom sa spoločnosť uberá, čo sa od neho očakáva a ako si stojí pri plnení cieľov. Pozrime sa teraz bližšie na jednotlivé zložky OKR.

OKR
Zdroj: Personálny systém Sloneek.

Ciele

Stanovenie a jasné pomenovanie cieľov je prvým a základným predpokladom úspešného fungovania systému. Tieto ciele by nemali byť príliš odborné, aby im každý v spoločnosti dobre rozumel. Ďalším krokom je určenie ukazovateľov, podľa ktorých možno sledovať pokrok. Namiesto toho by mal byť cieľ verbálny a mal by inšpirovať zamestnancov k jeho dosiahnutiu.

Príkladom takéhoto cieľa môže byť:
Zlepšiť webové stránky a zvýšiť konverzie.

Kľúčové výsledky

Jednoducho povedané, kľúčové výsledky sú ukazovatele alebo tiež metriky či indikátory, ktoré merajú úspešnosť stanovených cieľov. Pre tieto metriky sú nastavené počiatočné a konečné (požadované) hodnoty. Zároveň stanovuje aj časový limit, do ktorého majú byť kľúčové ukazovatele výkonnosti splnené.

Medzi takéto kľúčové ukazovatele patria napríklad:

  • Zvýšenie návštevnosti webových stránok o 10 % každý mesiac.
  • Zlepšenie konverzií na vstupných stránkach o 15 %.


Pre tento ukazovateľ sme nastavili počiatočnú hodnotu 30, konečná hodnota je 150. Zostáva už len stanoviť termín.

Iniciatívy

Iniciatívy si možno predstaviť ako opis opatrení, ktoré prijmete na dosiahnutie stanovených kľúčových ukazovateľov. Inými slovami, ide aj o projekty alebo činnosti, ktoré vedú k úspechu.

Medzi príklady takýchto iniciatív patria:
Vytváranie kvalitného obsahu pre web, optimalizácia SEO.

Na čo je ešte potrebné myslieť pri vytváraní OKR

Ak sa rozhodnete použiť metodiku OKR, je dobré mať na pamäti, že na jej úspešné fungovanie potrebujete aj transparentnosť a osobnú zodpovednosť (v angličtine populárne výrazy accountability alebo ownership).

Transparentnosť je o jasnosti stanovených cieľov a ukazovateľov, aby im zamestnanci rozumeli, ale hovoríme aj o transparentnosti na úrovni celej spoločnosti a tímov. Ľudia v spoločnosti a tímy by mali súhlasiť s OKR a brať ich ako nominálnu hodnotu.

Osobná zodpovednosť by sa však nemala vnímať negatívne a malo by sa na ňu poukazovať len vtedy, keď sa cieľ nesplní. Osobná zodpovednosť tiež ponúka zamestnancom flexibilitu pri spoluvytváraní cieľov a konkrétnych iniciatív, ktoré najlepšie zodpovedajú ich zručnostiam a schopnostiam.

Existuje online nástroj na OKR?

Samozrejme! Na trhu je ich niekoľko, ale prečo to nevyskúšať v
Slony
ktorý neustále posúva hranice v tejto oblasti a zároveň ponúka komplexnú HR agendu?

V aplikácii Sloneek môžete definovať ciele a kľúčové metriky, priradiť zodpovedné osoby a sledovať skutočný výkon jednotlivých metrík. Okrem toho možno ciele nastaviť nielen na úrovni celej spoločnosti, ale každému používateľovi možno priradiť aj individuálne (osobné) ciele.

Okrem
OKR
Sloneek tiež plne podporuje metodiku
KPI
. Vyskúšajte si to všetko bez obáv na 14 dní zadarmo.

Sme tu pre vás

Môžeme vám pomôcť?

Naši odborníci vám odpovedia na všetky otázky, prevedú vás systémom Sloneek a pomôžu vám transformovať vaše HR na moderné komplexné riešenie.

  • Špičkový onboarding
  • Predstavenie všetkých funkcionalít
  • Prezentácia a ponuka vášmu HR na mieru
  • Odpovieme na všetky otázky
Group 1469
image 70
image 69
image 55

Zanechajte nám kontakt, ozveme sa vám.