Mentoring je cielené a systematické vedenie nových alebo menej skúsených kolegov zamestnancom, ktorý už má viac skúseností a know-how v danej oblasti. Mentor je oporou pre svojho menej skúseného kolegu, snaží sa ho viesť k stanoveným cieľom a v prípade potreby ho motivovať.

Táto úloha sa v praxi často prenáša, takže zamestnanec, ktorý bol predtým mentorom, sa nakoniec môže stať mentorom iných kolegov. Ak má spoločnosť zavedený mentoring, môže mať z dlhodobého hľadiska veľký úžitok, pretože skúsenosti a znalosti sa nestratia „po ceste“. 💡

Pozrite sa, aké nástroje a možnosti ponúka spoločnosť Sloneek v oblasti vedenia, školení a hodnotenia zamestnancov.