Pod pojmom pochvala si môžete predstaviť verejnú pochvalu. Každý manažér tímu môže napríklad pochváliť niektorého zo svojich kolegov za dobre vykonanú prácu a pripnúť túto pochvalu na jeho profil. 🤩

V službe Sloneek sú pochvaly súčasťou modelu zapojenia a každý používateľ ich nájde prehľadne na svojej ploche.