HR

HR je skratka pre ľudské zdroje. Je to oddelenie, ktorého úlohou je zabezpečiť, aby spoločnosť mala dostatok zamestnancov s vhodnými zručnosťami, skúsenosťami a praxou.

Oddelenie ľudských zdrojov je zodpovedné za širokú škálu procesov a činností. Medzi najdôležitejšie patria:

  1. Nábor zamestnancov

Oddelenie ľudských zdrojov je zodpovedné za to, aby spoločnosť dokázala identifikovať a osloviť ideálny profil uchádzača. Náborové činnosti môžu zahŕňať realizáciu väčších mediálnych kampaní, ako aj čiastkové činnosti, ako je písanie inzerátov s vhodným tónom hlasu, analýza kandidátov, organizácia a vedenie pohovorov a napokon tvorba pracovných ponúk.

  1. Onboarding

Po prijatí nového kandidáta do spoločnosti je čas na fázu pred nástupom a potom na nástup. Oddelenie ľudských zdrojov je zodpovedné za to, aby sa noví zamestnanci dobre začlenili do činnosti spoločnosti, dostali potrebné vybavenie a prístup k príslušným systémom.


Sloneek Tip:

HR expertka Michaela Sekaninová a spoluzakladateľ Sloneeku Milan Rataj napísali e-knihu


Sprievodca zamestnaneckým cyklom

, ktorú si môžete stiahnuť zadarmo. V e-knihe nájdete aj praktické kontrolné zoznamy, na čo všetko nezabudnúť pri nástupe, nástupe a výstupe zamestnancov.

  1. Riadenie výkonu

Personálne oddelenie by malo spolu s vedúcimi tímov stanoviť výkonnostné ciele pre každého zamestnanca a zároveň vyžadovať od ľudí, aby pravidelne
získavali spätnú väzbu
. Vedenie ľudských zdrojov by malo tiež podporovať zamestnancov, aby mohli naplno rozvinúť svoj potenciál a napredovať.

  1. Budovanie kultúry zamestnancov

Oddelenie ľudských zdrojov je zodpovedné aj za budovanie zamestnaneckej kultúry, ktorá rozhodne nie je len o výhodách, ale predovšetkým o tom, ako spoločnosť funguje a komunikuje interne aj externe.

  1. Offboarding

Nielen prvé, ale aj posledné dni zamestnanca v podniku sú rozhodujúce. Personálne oddelenie je zodpovedné za to, aby rozchod prebehol hladko a nepoškodil dobré meno spoločnosti bez ohľadu na dôvod rozchodu. Zároveň je potrebné dohliadať na odovzdanie zvereného zariadenia, zrušenie prístupov a odovzdanie práce.

Sme tu pre vás

Môžeme vám pomôcť?

Naši odborníci vám odpovedia na všetky otázky, prevedú vás systémom Sloneek a pomôžu vám transformovať vaše HR na moderné komplexné riešenie.

  • Špičkový onboarding
  • Predstavenie všetkých funkcionalít
  • Prezentácia a ponuka vášmu HR na mieru
  • Odpovieme na všetky otázky
Group 1469-1
image 58
Group 1469
image 55

Zanechajte nám kontakt, ozveme sa vám.