Zapojenie zamestnancov

Zapojenie zamestnancov znamená systematickú prácu so zamestnancami a budovanie ich vzťahu k spoločnosti. Pomocou inteligentnej stratégie a nástrojov môžete svojich ľudí efektívne zapojiť do života spoločnosti, motivovať ich k presadzovaniu vašich vízií a cieľov a zabezpečiť, aby sa v práci cítili dobre.

Výsledok? Nižšia retencia zamestnancov a vyššia spokojnosť zamestnancov.

V Sloneeku sme napríklad zaviedli pracovnú plochu ako jeden z dielikov mozaiky, kde má každý používateľ prehľad o tom, čo sa v spoločnosti práve deje. Okrem klasických pracovných záznamov môže bežný zamestnanec z jedného miesta posielať gratulácie známym osobnostiam, prijímať verejné pochvaly alebo čítať dôležité oznámenia a firemné novinky.