Q2 2023

Hotovo

Aktualizácia: Dokumenty (nahrávanie súborov zamestnancami)

Priebežne

Balík pre nováčikov

Hotovo

Automatické vypĺňanie dokumentov

Q1 2023

Hotovo

Hodnotiace dotazníky

Hotovo

Holdingová štruktúra

Hotovo

Asynchrónne správy

Q4 2022

Hotovo

Hodnotenie (KPI, OKR)

Hotovo

Firemná nástenka

Q3 2022

Hotovo

Riadenie súboru zručností

Hotovo

Holdingová štruktúra

Hotovo

Domáca kancelária

Hotovo

Služobné cesty

Q2 2022

Hotovo

Mobilná aplikácia – úplne nová mobilná verzia pre Apple a Android.

Hotovo

Nábor zamestnancov (systém ATS)

Hotovo

Integrácia – SLACK (sledovanie času)

Hotovo

Integrácia – JIRA

Hotovo

Prepracovanie nastavení

Q1 2022

Hotovo

Spracovanie dokumentov – objasnenie, zjednodušenie a zlepšenie ergonómie

Hotovo

Prepracovanie modulu pomôcok – sprehľadnenie, zjednodušenie a zlepšenie ergonómie

Hotovo

Redizajn UX

Hotovo

Zjednodušenie UX / UI

2021

Hotovo

Integrácia so službou Slack

Hotovo

Integrácia so službou Google Workspace

Hotovo

Integrácia so spoločnosťou Microsoft

Hotovo

Integrácia so systémom IceWarp

Hotovo

Nový modul: schránka dôvery

Hotovo

Nový modul: kontrolné zoznamy (Onboarding a Offboarding zamestnancov)

Hotovo

Sledovanie času: nástroj podobný prepínaču na sledovanie času; nový prístrojový panel a vlastné nastavenia prístrojových panelov

Hotovo

EIDAS ready signature, štandard EÚ pre elektronické podpisovanie dokumentov

Hotovo

Kalendár pripomienok, ktorý rozšíril modul vlastných polí

Hotovo

Výročia – rozšírili sme modul vlastných polí pre správu výročí (napr. založenie spoločnosti, certifikácia – BOZP… atď.)

Hotovo

Rozšírenie modulu aktivít o komponenty Výdavky a Fakturácia pre jednotlivých používateľov

Hotovo

Nový modul na podpisovanie zmlúv (dokumentov) s externými osobami, ktoré nemusia byť registrované v Sloneek(používa sa najmä na podpisovanie faktúr a zmlúv so subdodávateľmi/dodávateľmi).

Hotovo

Samostatné vytváranie nových používateľov prostredníctvom odkazu na pozvánku. Noví zamestnanci sa môžu do aplikácie pridávať sami pomocou jednoduchého formulára (bez administratívy pre HR).

Hotovo

Rozšírili sme modul nápovedy o fotogalériu