1655126783722-45×45
CZECHCRUNCH:
Spoločnosť Presto Ventures posiela desiatky miliónov česko-slovenskému startupu, ktorý chce modernizovať nábor zamestnancov
CZECHCRUNCH: Čítať článok
6

Zmluvy a dokumenty

Online knižnica firemných dokumentov s možnosťou ich priradenia konkrétnym používateľom, potvrdzovania čítania a elektronického podpisovania.

 • Podpisovanie zmlúv (eIDAS)

  Právne vynútiteľné podpisovanie elektronických dokumentov

 • Celopodnikové dokumenty

  Ľahko prístupné záväzné dokumenty, s ktorými sa môžu oboznámiť všetci zamestnanci.

 • Priečinok osobných dokumentov

  Bezpečné ukladanie citlivých dokumentov jednotlivých zamestnancov.

 • Potvrdenie o čítaní

  Uistenie, že dôležitým interným dokumentom bude venovaná náležitá pozornosť.

9

Pracovné pomôcky

Presná evidencia pracovných pomôcok a iného drobného majetku, ktorý ste zverili svojim zamestnancom.

 • Prehľad pomôcok

  Manažéri a zamestnanci presne vedia, čo budú musieť jedného dňa vrátiť.

 • Pracovný postup odovzdávania

  Prijatie pracovnej pomôcky potvrdí zamestnanec podpisom pripraveným v systéme eIDAS.

 • História pomôcok

  Každá pomôcka má svoju históriu od nadobudnutia až po vyradenie.

 • Import údajov

  Pomôcky možno jednoducho importovať z tabuľky programu Excel.

19

Schránka dôvery

Elektronický, plne anonymný nástroj na nahlasovanie závažných situácií v spoločnosti je plne v súlade s právnymi predpismi o whistleblowingu.

 • 100 % anonymné podanie

  Zaručujeme absolútnu anonymitu odosielateľa správy.

 • Transparentní príjemcovia

  Odosielateľ môže pred odoslaním správy zistiť, kto ju dostane.

20

Audit log

Kompletný protokol každej operácie, ktorá sa v aplikácii vykonala. Prístup ku kompletnému protokolu auditu majú len správcovia aplikácie.

 • Filtre

  Rýchlo filtrujte len operácie, ktoré chcete preskúmať.

 • Export

  Údaje možno pohodlne exportovať do CSV a Excelu.

 • Vyhľadávanie

  Môžete vyhľadávať len operácie konkrétneho používateľa alebo skupiny.

 • Nezmeniteľnosť

  Protokol auditu nie je možné vymazať ani zmeniť.

Jeden zdroj informácií pre všetkých používateľov.

Digitalizácia dokumentov a procesov zjednoduší život aj vašej spoločnosti.

Pre manažérov HR
oc-time-flies

Digitalizácia agendy

Presuňte svoj papierový súbor do cloudu.

Pre právne oddelenie
oc-browse-file

Digitální archiv smluv

Získajte rýchly prístup ku všetkým svojim zmluvám.

Pre zamestnancov
oc-toggle-switch

Všetko na dosah ruky

Budete mať prehľad o zverených pracovných nástrojoch.

Vyskúšajte Sloneeka ešte dnes!

Založiť účet zadarmo

Za pol hodiny budete mať ☀️ jasno, či je Sloneek pre vás vhodný 👍🏼

Vyžiadať demo

Otestujte Sloneeka na 14 dní nezáväzne a úplne zadarmo.