8

Záznamy o zamestnancoch

Podrobné záznamy o všetkých ľuďoch, ktorí s vami spolupracujú - či už sú to zamestnanci alebo externí pracovníci. Získate podrobný pohľad na jednotlivca a prehľad o celej spoločnosti.

 • Zložka zamestnanca

  Všetky informácie, dokumenty a nástroje na jednom mieste.

 • Telefónny zoznam

  Celofiremný telefónny zoznam s fotografiami kolegov a kontaktnými údajmi.

 • Organizačná štruktúra

  Strom firemnej štruktúry možno jednoducho upravovať, exportovať a tlačiť.

 • Dátumy a výročia

  Všetky sviatky, narodeniny a firemné výročia prehľadne v jednom kalendári.

15

Automatizácia procesov ľudských zdrojov

Veľkú časť administratívnych krokov spojených s nástupom, výstupom, hodnotením a školením môžete prenechať samotným zamestnancom. Rozumne rozložená administratíva vám poskytne viac času pre vašich ľudí.

 • Samostatná registrácia používateľa

  Používatelia sú vyzvaní, aby vstúpili do žiadosti prostredníctvom odkazu, kde vyplnia svoje osobné údaje a priložia dokumenty.

 • Používateľské príručky

  Intuitívnu aplikáciu dopĺňajú interaktívne výukové programy, ktoré eliminujú potrebu školenia.

 • Automatizácia

  Zoznamy opakovaných činností môžete definovať v ľahko vykonateľných kontrolných zoznamoch.

 • ATS (v príprave)

  Náborový portál s popismi otvorených pozícií, integrovaný so súbormi zamestnancov a kontrolnými zoznamami.

16

Model kompetencií

Naplňte svoju firemnú stratégiu prostredníctvom riadenia založeného na kompetenciách. Pristupujte k riadeniu a rozvoju svojich zamestnancov múdro, podporujte ich v dlhodobom raste a využívajte ich potenciál naplno.

 • Vymedzenie požiadaviek na spôsobilosť

  Strom kompetenčného modelu zjednodušuje definovanie požiadaviek na kompetencie pre každú úlohu.

 • Plánovanie efektívneho školenia

  Školenie plánujete podľa aktuálnych potrieb školenia príslušných zamestnancov.

 • Hodnotenie stavu spôsobilosti

  Jedinečný systém sebahodnotenia zamestnancov s následným hodnotením ich nadriadeným.

 • Hodnotenie výsledkov odbornej prípravy

  Monitorovanie a hodnotenie vplyvu školení na rozvoj kompetencií vašich zamestnancov.

Vaši ľudia sú pokladom!

Dajte si do poriadku najcennejšie aktíva svojej spoločnosti.

Pre odborníkov v oblasti ľudských zdrojov
oc-project-development

Digitalizácia administratívy

Získajte viac času na motiváciu a vzdelávanie svojich ľudí.

Pre finančné oddelenie
stacked-up-books

Právne požiadavky

Uchovávajte zákonom požadované informácie na jednom mieste.

Pre zamestnancov
oc-lighthouse

Prehľad kolegov

Zavolajte svojmu novému kolegovi priamo z mobilnej aplikácie.

Vyskúšajte Sloneeka ešte dnes!

Za pol hodiny budete mať ☀️ jasno, či je Sloneek pre vás vhodný 👍🏼

Naplánovať ukážku

Otestujte Sloneeka na 14 dní nezáväzne a úplne zadarmo.