Zobrazení a reporting příchodů a odchodů uživatele (zaměstnance / kontraktora)

  Pohled každého uživatele na vlastní evidenci docházky

  Zobrazení v Rychlém přehledu

  V Rychlém přehledu aplikace jsou k dispozici 3 různé pohledy na příchody a odchody:

  Snímek obrazovky 2023-10-28 v 18.52.28

  • Dnes –  informuje o právě dnes zaznamenaných hodinách. Pokud je zadán příchod, uvidíte spuštěný čas. V tomto boxu zároveň příchody a odchody zadáváte. Po kliknutí se dostanete k výběru událostí docházky, které můžete / máte zaznamenávat. 
  • Měsíční přehled –  informuje o zaznamenaných hodinách v aktuální kalendářním měsíci. Zároveň pro srovnání ukazuje informaci o zaznamenaných hodinách v předchozím kalendářním měsíci.
  • Přehled docházky po měsících – přehled zaznamenaných hodin za posledních 6 měsíců. Po najetí kurzorem na jednotlivé sloupce v grafu se vám zobrazí přesná hodnota zaznamenaného času.

   

  Zobrazení v kalendáři

  Tento pohled najdete v Kalendáře / Příchody a odchody. Zde máte přehled o jednotlivých zadaných událostech docházky. Po kliknutí na jakoukoliv událost se otevře dialogové okno, ve kterém můžete připsat poznámku, která bude editovatelná pouze vámi. Zároveň se tato poznámka propíše do reportu. K dispozici je i možnost zaslání komentáře / zprávy, která se váže k této konkrétní události. Po zapsání “@” se objeví seznam kolegů, které můžete ve zprávě označit. Jim bude pak doručena mailová notifikace s přepisem zprávy. V případě potřeby můžete vložit i soubor.

  Snímek obrazovky 2023-10-28 v 18.53.01

  Zobrazení v reportech

  Detailní přehled reportů příchodů a odchodů najdete zde right-from-bracket-solid .