Zobrazení absence uživatele (plocha, kalendáře)

  Každý uživatel stav svých absencí může sledovat na několika místech v aplikaci

  Všechny položky najdete v levém menu:

  • Plocha – na pásu Absence a pracovní doba získáte informaci o stavu všech událostí absencí, které můžete čerpat a mají určený roční fond

  Snímek obrazovky 2023-10-28 v 17.02.09

  • Kalendáře – kalendářové pohledy na všechny události, které využíváte. Kromě Absencí zde v návaznosti na aktivované moduly může vidět i Příchody a odchody Aktivity. Kalendář Celkový přehled nabízí přehled všech událostí absencí, docházky i aktivit. V liště nad kalendářem jsou k dispozici volby pohledů (měsíční, týdenní, timeline) i filtrace událostí a uživatelů.

  Mějte na paměti, že v kalendáři Celkový přehled lze vždy zobrazit události pouze jednoho uživatele. Každý může v návaznosti na nastavení vidět své události, události kohokoliv z týmu, případně události kohokoliv v celé společnosti.

  Je to z toho důvodu, aby nevznikal v kalendáři nepřehledný mix, v němž by se nedalo data číst. 

   

  Snímek obrazovky 2023-10-28 v 17.03.30

  Kliknutím na jakoukoliv událost v kalendáři se otevře dialogové okno. Zde lze událost zrušit, vidět její stav a zároveň přidat poznámku a komentářePoznámka je editovatelná pouze uživatelem, který ji založil. Poznámka se zároveň propíše k události do reportů.

  Snímek obrazovky 2023-10-28 v 17.04.49

  Snímek obrazovky 2023-10-28 v 17.06.19

  Komentáře k události může vložit kdokoliv, kdo ji vidí. Vložit můžete prostý vzkaz nebo “zmínku”. Pomocí “@” se zobrazí seznam uživatelů v aplikaci, kterým můžete poznámku adresovat. Začněte psát první písmena jména a systém bude uživatele “našeptávat”. Do stejného okna jako vkládáte zmínku můžete vložit i soubor. 

  Snímek obrazovky 2023-10-28 v 17.06.00