Jak zadat absenci nebo si zažádat o dovolenou?

  Novou absenci (např. dovolenou) zadáte z Plochy nebo z kalendáře absencí. Pokud podléhá schválení, přijde žádost nadřízenému.

  Kliknete na tlačítko Nová absence. V kalendáři lze vybrat tažením myši rovnou období, ve kterém chcete událost založit. V dialogovém okně vyberte detaily události a klikněte na tlačítko Zkontrolovat.

  Tlačítko Zkontrolovat funguje pro kontrolu případných nežádoucích duplicit jiných událostí napříč Sloneekem.

  Pokud nemáte dostatečný fond pro čerpání události, aplikace vás na to upozorní. Pokud nejde událost vložit i přes dostatečný fond, znamená to chybu v nastavení. Více zde.

  Pokud chcete zadávat absence z mobilu, stáhněte si naší mobilní aplikaci.

  Co se děje po zadání události

  • Pokud je Administrátorem nastavená událost jako automaticky schválená, ihned se propíše do systému. Vám přijde notifikace do e-mailu.
  • Pokud událost podléhá schválení, pak je zaslána vašemu manažerovi. V okamžiku schválení budete informováni emailovou notifikací a událost se zapíše a započítá do systému
  • V případě zamítnutí události přijde o této skutečnosti mailová notifikace, událost se do systému nezapíše a nezapočítá.