Vytvoření a nastavení nové události absence

  V Nastavení / Absence si nastavte typy absencí, které mají být k dispozici pro Vaši společnost. 

  Snímek obrazovky 2023-10-28 v 17.28.11

  Vytvoření a editace nové absence

  Screenshot výše představuje tabulku všech dostupných událostí absence. Odtud můžete vytvořit novou absenci kliknutím na tlačítko button_Pridat vpravo nahoře nebo editovat stávající absenci kliknutím na ikonku tužky v odpovídajícím řádku absencí.

  Obě obrazovky – vytvoření i editace – vypadají prakticky identicky.

  Snímek obrazovky 2023-10-28 v 17.28.00

  POZOR: U jednou vytvořené absence již nelze po uložení měnit časovou jednotku čerpání ani roční fond. Více informací najdete v tomto článku.

   

  Parametry absence

  • Název (viditelný administrátorům)
  • Česky, Slovenský a Anglický název, viditelný ostatním uživatelům
  • Poznámka (pro administrátory)
  • Typ – Volno nebo V práci
   • Volno = taková událost krátí odpracovanou dobu. Pokud si uživatel zadá do pracovního dne takovou událost, jeho odpracovaná doba se o to pokrátí.
   • V práci = tento typ události nemění odpracovanou dobu. Jde typicky o případ návštěvy lékaře, nebo sick hour, protože tento čas se považuje za odpracovaný.

    Pozor: Absence a Příchody a odchody jsou dva samostatné moduly. Pokud si zaměstnanec zadá absenci typu V práci (např. lékař) a zároveň zaznamenáváte docházku pomocí příchodů a odchodů, v den, kdy zaměstnanec k lékaři odchází, by si měl tento odchod „odpípnout“. Podobně, když se od lékaře vrací, si zase zadá příchod.

    Díky tomu nenastanou nesrovnalosti v reportech u salda, neboť saldo se počítá čistě na základě zaznamenaných hodin podle příchodů a odchodů. U absencí typu Volno není potřeba nic zadávat.

  • Časová jednotka (čerpání)
   • Dny a půl dny
   • Dny (jsou dovoleny pouze celé dny, nikoliv půl dny)
   • Hodiny
  • Roční fond (ano / ne)
  • Zdravotní důvody – využívá se pro nastavení Nemocenské nebo OČR (Ošetřování Člena Rodiny), kdy je událost do reportu propisována včetně víkendů a svátků (kalendářní dny)
  • Počet jednotek fondu a jednotka fondu
  • Nevyčerpané jednotky se převádí do dalšího roku (ano / ne)
  • Časové omezení (ano / ne) – určuje, kdy nejpozději může uživatel registrovat nebo měnit danou událost. Záporné hodnoty znamenají, kolik dní zpětně (např. -3 znamená, že může zapsat až 3 dni zpětně) nebo předem (+3 znamená, že událost je nutné registrovat minimálně 3 dny předem) je nutné událost registrovat. V případě hodnoty rovné nule je událost registrovatelná nejpozději v den začátku události, tedy dnes.

  Nemocenskou nebo OČR (Ošetřování člena rodiny) nastavíte jako událost VOLNO, časovou jednotkou jsou Dny a půldny. Zaškrtnete Zdravotní důvody.

  Přehled mechanizmů nastavení a čerpání událostí absencí najdete pod odkazem ZDE.

  Snímek obrazovky 2023-10-28 v 17.30.09

  Přejít na nastavení absencí uživatelům right-from-bracket-solid .