Viditelnost modulů

    Nastavujte viditelnost jednotlivých hlavních funkcí na úrovni celé firmy i na úrovni jednotlivců.

    Potřebujete v aplikaci skrýt některé moduly, které nevyužíváte? Nebo je naopak znovu zviditelnit? Viditelnost modulů nastavíte v sekci Uživatelé / Viditelnost modulů.

    Zde můžete buď spravovat jednotlivé uživatele, pro které se chystáte konkrétní modul aktivovat či deaktivovat (kliknutím na ikonku oka ve sloupci u jejich jména), nebo celý modul centrálně vypnout a zapnout kliknutím na příslušný přepínač

    Snímek obrazovky 2023-10-28 v 15.02.19

    POZOR: Jestliže má uživatel deaktivovaný některý z modulů, nebude jeho nadřízený v souvislosti s jeho osobou schopný s tímto modulem účinně pracovat. Pokud má například uživatel deaktivovaný modul Checklistů, systém neumožní uživateli žádné checklisty přidělit. Podobně nepřijde uživateli notifikace k převzetí pomůcky, pokud má deaktivovaný modul Pomůcek.