Tvorba skill setů (kompetenčních modelů)

  Sbírejte smysluplná data pro řízení investic do vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Díky hodnocení skill setů (kompetenčních modelů).

  Nové skill sety (kompetenční modely) vytvoříte pod záložkou v menu Společnost / Skills – Kompetence. Klikněte na Přidat.

  Snímek obrazovky 2023-10-29 v 12.02.58

  Pokud chcete využít stávající skill set (kompetenční model) pro konkrétní roli a jen jej mírně rozšířit pro pozici jinou, využíte možnost DUPLIKACE po kliknutí na tlačítko button_Akce.

  Snímek obrazovky 2022-11-10 v 8.20.39

  V nastavení skill setu (kompetenčního modelu) pak pokračujete v jeho tvorbě.

  Snímek obrazovky 2023-10-29 v 12.03.42

  Každý skill (kompetence) má k dispozici 3 druhy hodnotící škály:

  vyber skaly

  Škály 0-5 a 0-10 mají k dispozici možnost podrobného popisu hodnocení u každého stupně. K nastavení hodnocení se dostanete po kliknutí na „Nastavení slovního popisu škály„.

  Nastavení popisu škály - easy

  💡 TIP

  Při zvažování, jak hodnotící škály nastavit a případně pojmenovat, můžete postupovat 3 způsoby:

  📍necháte škálu bez popisu a spolehnete se na abstraktní city hodnotitelů

  📍Vyplníte pouze mezní hodnoty a hodnocením vyjadřujete to, jak se samotný stav vyjádřený hodnocením blíží spíše negativní nebo spíše pozitivní mezní hodnotě.  

  📍Vyplníte všechny popisy u jednotlivých bodů škály. Můžete tím pomoci rychlejšímu odbavení hodnocení i snazšímu pochopení jednotlivých úrovní naplnění. 

   

  V posledních dvou případech dejte pozor, aby slovní vyjádření bylo co nejvíce expresivní a vaši lidé mu skutečně porozuměli.

   

  Každá kompetence (skill) může mít svou vlastní poznámku. Typicky ji využijete pro detailní popis kompetence nebo poznámku pomáhající Hodnotiteli připomenout, co se v rámci dané kompetence hodnotí.

  pridat poznamku

  Poznamka

  Nezapomeňte nastavení skill setu (kompetenčního modelu) button_Ulozit.