Správa a evidence pomůcek

  Získejte perfektní přehled o všech pomůckách, které ve firmě evidujete.

  Správu pomůcek provedete v Pomůcky / Přehled a správa. K dispozici máte 2 pohledy, mezi kterými můžete snadno přepínat pomocí button-Assets view  v pravém horním rohu tabulky. 

   

  digit-one_31-fe0f-png-3 Kondenzovaný pohled vybírá nejdůležitější informace, se kterými potřebujete pracovat. 

   Snímek obrazovky 2023-10-29 v 8.44.14

  digit-two_32-fe0f-png-3 Detailní pohled pak slouží především k detailnímu filtrování a analytice.

   Snímek obrazovky 2023-10-29 v 8.43.49

  Karta pomůcky

  Kartu pomůcky (Pomůcky, Správa pomůcek / klik na konkrétní pomůcku) mají přístupnou všichni Administrátoři a uživatelé s rolí Správce pomůcek. Karta obsahuje všechny podstatné informace o dané pracovní pomůcce.

   

  V kartě pomůcky pracujete ve 3 záložkách:

  digit-one_31-fe0f-png-3 Informace – zde vyplňujete všechny základní informace o pracovní pomůcce. Nezapomínejte si tvořit kategorie pro lepší orientaci a filtrování. Zde přidělujete pomůcky svým držitelům.  

  POZOR: Inventární číslo musí být vyplněno a musí být v rámci společnosti unikátní.

    

   digit-two_32-fe0f-png-3 Rozšířené – zde máte možnost přidat i Vlastní pole, podobně jako v Kartě uživatele. 

   digit-three_33-fe0f-png-2 Historie – ke každé pomůcce je přístupná kompletní historie předávacích protokolů a neměnný audit log. Na kliknutí je možné si zobrazit detaily předávacího protokolu. Nebo si ho stáhnout, případně také vytisknout. Elektronický podpis odpovídá eIDAS normě, je tedy plnohodnotný a právně vymahatelný. Tisknutí tedy zvažte. 

   Pokud je v profilu společnosti nahrané firemní logo, nahraje se i na předávací protokol k pomůcce.

    

   Předávací protokoly

   U pomůcek je pro administrátory také důležité evidovat jejich životní dráhu a to, jak se měnili jejich držitelé. V sekci Pomůcky / Předávací protokoly tak naleznete seznam všech protokolů o převzetí a vrácení pomůcek. Protokoly odsud můžete rovněž stahovat.