Release logs (k 14. 8. 2022)

  Ucelený přehled vydaných aktualizací a změn k 14. 8. 2022.

  v 3.3, released 16. 5. 2022

  • Zjednodušení uživatelského rozhraní checklistů, s možností vkládat úkoly také do již spuštěného checklistu.
  • Integrace s aplikací Slack – zadávání time trackingu, schvalování událostí manažery, jednoduché reporty. Více o nastavení v Knowledgebase
  • Integrací s aplikací Jira Software – zadávání time trackingu pro úkoly, které se uživateli přenáší z aplikace Jira. Více o nastavení v Knowledgebase

  v 3.2, released 30. 4. 2022

  • přepracované, více intuitivní uživatelské rozhraní pro schvalování absencí a time trackingu
  • mobilní aplikace pro Android a iOS, která umožňuje zadávat absenci, docházku a time tracking, nahlížet na jednoduché uživatelské reporty a manažerům schvalovat události členů jejich týmu.

  v 3.1, released 6. 4. 2022


  1) Nové UX modulu Dokumenty

  • Od základu přepracované uživatelské rozhraní modulu dokumenty
  • Pohled na dokumenty v jedné rychlé tabulce s možností vyhledávání a rychlého filtrování
  • Přidávání štítků k dokumentům
  • Vkládání dokumentu je nově pod jedinou akcí. V novém modálním okně si uživatel zvolí typ vkládaného dokumentu.
  • Každý dokument má nyní svou obrazovku se zobrazením detailů a podpisů uživatelů

  2) Změna nastavení dokumentů

  • Každý podpis a potvrzení o přečtení dokumentu bude vyžadovat psaný podpis. V globálních nastaveních již nebude možné povolit potvrzení bez podpisu.
  • Vkládat dokumenty mohou administrátoři, vlastníci společnosti a správci dokumentů. Toto nastavení již není možné v globálním nastavení měnit.

  3) Ostatní úpravy

  • Nový design správy kategorií a vlastních polí ve správě pomůcek

  v 3.0, released 14. 3. 2022


  1) Nový design uživatelského rozhraní

  • Nové UI zvyšuje přehlednost a použitelnosti aplikace. Nové, barevné a výrazně odlišené akční prvky lépe vystihují jejich účel a podstatu.

  2) Redesign modulu Pomůcky

  • Nové grafické rozhraní a přehlednější tabulky v modulu Pomůcky.

  v 2.9.0, released 31. 1. 2022


  1) Notifikační „badge“ pro schvalovatele absencí

  • Uživatelé s rolí „manager“ nyní uvidí počet událostí aktivit a absencí jejich podřízených čekající na schválení. Tento vizuální prvek přispěje k přehlednější orientaci manažerů ve schvalování, což bude mít za následek zrychlení schvalovacího procesu.

  2) Pracovní doba na dobu neurčitou

  • Na základě častého požadavku zákazníků je nyní možné nastavit dobu platnosti pracovní doby zaměstnanec na neurčito.