Release log 3.4 (15. 8. 2022)

  Nejnovější aktualizace přináší významné změny v Evidenci uživatelů i zpřehlednění reportů. Projděte si všechny novinky níže.

  1) Dashboard

  • Upravili jsme přehled na ploše, aby uživatelsky lépe vyhovoval

  2) Checklisty

  • Vylepšili jsme checklisty, aby lépe vyhovovaly požadavkům pro onboarding nových kolegů
  • Oprava drobných chyb

  3) Evidence uživatelů

  • Přepracovali jsme celou složku uživatele, seskupili jsme logické celky do nových karet
  • V záložce Smlouvy a pracovní je rozšířené zpracování informací o mzdách a bonusech. Mzdu je možné nastavit na dobu neurčitou.
  • Přidali jsme Přehled nepřítomností a Přehled aktivit u konkrétního uživatele. 
  • Nastavení rozhraní slouží pro ovládání nastavení funkcionalit a pohledů pro jednotlivé uživatele
  • V záložce Osobní informace jsou doplněny dle vašich požadavků doplňující informace k Bankovním detailům

  Připravujeme

  • Zobrazení části uživatelského profilu i pro týmového manažera

  4) Absence

  • Umožněno zadávání událostí přesahující jeden kalendářní měsíc (např. Poslední týden v dubnu a první v květnu)

  5) Dokumenty

  • Přidali jsme přepnutí pohledu na ty dokumenty, které nejsou všemi stranami podepsané
  • Upravena logika podepisování a schvalování dokumentů:
   • Soukromé dokumenty – musí být vždy podepsány alespoň 1 uživatelem.
   • Smlouvy – musí být vždy podepsány alespoň 1 uživatelem.
   • Veřejné dokumenty – čtení musí vždy potvrdit alespoň 1 uživatel
  • Checkbox „Vyžadovat potvrzení o přečtení nejpozději“:
   • Pokud je zaškrtnuto políčko při vytváření nového dokumentu, má dokument lhůtu pro podpis/čtení.
   • Pokud není políčko zaškrtnuto, lze dokument kdykoli přečíst nebo podepsat.
  • Oprava drobných chyb

  Připravujeme

  • Hromadné mazání a hromadná archivace

  6) Reporty

  • Přidali jsme dashboard reportů pro rychlejší orientaci
  • Přidali jsme nový report Integrované aktivity sdružující pohled na čas odpracovaný / reportovaný v aktivitách se zohledněním absencí a pracovní doby 

  Připravujeme

  • Generování rozsáhlejších reportů na pozadí podobně, jako je to dnes u integrovaných reportů.

  7) Google login

  • Při každém přihlášení již není zapotřebí znovu udělovat práva pro zápis