Release log 3.21 (23. 10. 2023)

  Uživatelské průzkumy jsou tady! Společně s nimi také role Evaluačního manažera a redesign hlavního menu.👇

   

  !POZOR!

  Po aktualizaci je nutné, aby se všichni uživatelé Sloneeka v mobilní aplikaci odhlásili a znovu přihlásili. Zároveň je nutné aktualizovat aplikaci na poslední verzi! 

  IMG_0094

  Nové funkcionality:

  1) Průzkumy

  Kreslicí plátno 1_1vsichni_uzivatele

  To, po čem mnozí z vás volali, je konečně tady! HR manažeři potřebují efektivní nástroje pro to, aby mohli shromažďovat data pro informovaná rozhodnutí a soustředit se na své lidi, firemní kulturu a celkový rozvoj, nikoliv na administrativní úkoly.

  Jsme velmi rádi, že můžeme představit zcela nový modul Průzkumy, který je k dispozici pro balíček Professional.

  Snímek obrazovky 2023-10-18 v 12.27.56Jako administrátoři najdete správu průzkumů v sekci Společnost, vyplňování průzkumů pak všichni uživatelé provádí z části Moje průzkumy.

  U každého průzkumu si můžete vybrat z několika typů otázek včetně standardizovaného eNPS. Pomoci si můžete také AI ✨, která otázky pro průzkum rychle vytvoří za vás. Můžete si také zvolit, zda chcete sběr odpovědí anonymizovat.

  Po vytvoření průzkumů a jejich rozeslání lidem se vám po prvních odpovědích zobrazí grafy a výsledky, se kterými pak můžete efektivně pracovat.

  Snímek obrazovky 2023-10-18 v 12.42.30Podrobné informace o novém modulu a jeho možnostech najdete v této části

  2) Nová role Evaluačního manažera

  Kreslicí plátno 1_1administrator

  Některé společnosti mají dedikovanou osobu odpovědnou za hodnocení a rozvoj zaměstnanců. Proto nyní zavádíme roli Evaluační manažer, kterou můžete uživateli přiřadit v jeho složce v poli Zvláštní uživatelská práva.

  Uživatel s touto rolí pak může přistupovat do sekce Hodnocení a vytvářet evaluační dotazníky, kompetenční modely nebo výkonnostní cíle podobně jako administrátor. Zároveň může nahlížet a editovat hodnocení všech ostatních, a to včetně generování průběžných a závěrečných výstupů ve formátu PDF.

  Více informací o všech rolích a jejich právech v aplikaci najdete v článku zde. Další informace o sekci Hodnocení naleznete na této stránce.

  3) MFA (Vícefaktorové ověřování)

  Bez názvu-4Kreslicí plátno 1_1

  💎 Služba MFA je k dispozici pouze pro společnosti s balíčkem Enterprise.

  Vícefaktorové ověřování (MFA) přidává k uživatelským účtům další úroveň zabezpečení tím, že vyžaduje více forem identifikace. V našem systému zahrnuje MFA dva faktory:

  1. Věc, kterou uživatel dobře zná (heslo do aplikace)
  2. Prostředek ověření (telefon pro zaslání ověřovací SMS)

  Pokud se majitel účtu (nikoli administátor) rozhodne přidat tuto pokročilejší bezpečnostní funkci, může ji aktivovat pro celou společnost v sekci Integrace.

  Více informací naleznete v tomto článku.

  Další vylepšení:

  1) Redesign hlavního menu

  Kreslicí plátno 1_2vsichni_uzivatele

  Stále hledáme nové způsoby, jak vám navigaci a život v aplikaci co nejvíce zpřehlednit a zjednodušit. Proto nyní měníme design levého menu.

  Kromě změny barvy menu, která je viditelná na první pohled, jsme také přidali možnost jednotlivé sekce menu zcela sbalit. Aplikace tak nebude na první pohled vypadat tak robustně a můžete v ní pracovat zase o něco svižněji.

  Snímek obrazovky 2023-10-18 v 8.45.18

  2) Vylepšení v balíčcích pro nováčky

  Kreslicí plátno 1_2administrator

  Pro lepší uživatelský komfort jsme se rozhodli upravit několik částí balíčků pro nové kolegy. Jedná se především o změny UX a uživatelského rozhraní:

  • přidali jsme mapu s údaji o adrese, kam má nový kolega dorazit
  • uvítací zpráva pro nového kolegu je nyní vycentrovaná
  • pokud nevyplníte informace o GDPR, tato část se novému kolegovi nezobrazí
  • po odeslání ověřovacího kódu může nový kolega vidět, jak dlouho je kód platný

  Snímek obrazovky 2023-10-18 v 14.23.59

  Další informace o balíčcích pro nováčky naleznete v tomto článku.

  3) Propojení týmů a složek uživatelů

  Kreslicí plátno 1_2vsichni_uzivatele

  Kromě mírného přepracování designu této sekce jsme také přidali možnost prokliknout se do složky libovolného uživatele přímo z týmu. Stačí otevřít detail týmu pro daný tým, kliknout na uživatele a zobrazí se ikona, která vás přesune do složky daného uživatele.

  4) Automatizace zahájení a ukončení projektu

  Kreslicí plátno 1_2administrator

  Žádali jste nás, abychom automaticky deaktivovali projekty po dosažení zvoleného data ukončení. Tuto funkci nyní do aplikace přidáváme, takže již nemusíte projekty deaktivovat ručně. 🙂 Podobně to funguje i v případě, že zadáte projekt, který má být spuštěn v budoucnu. Po dosažení tohoto data se projekt automaticky aktivuje.

  5) Další zlepšování výkonu AI a Knihovna promptů

  Kreslicí plátno 1_2administratortymovy_manager

  Méně administrativy a více času pro vaše lidi, tak by se dalo shrnout naše motto. AI Assistant v tomto ohledu hraje již nepopiratelnou roli. Nyní jsme jej ještě více vyladili, aby vám skutečně přinášel ty nejlepší výsledky.

  Oproti obecnému ChatGPT má využívání jeho služeb přímo ve Sloneeku dvě zásadní výhody:

  1. Na základě analýzy dat pečlivě optimalizujeme nastavitelné parametry (např. kreativitu odpovědí, úroveň odbornosti atd.), abychom získali co nejlepší odpovědi, a to pro každý modul zvlášť.
  2. Výstupům dáváme další souvislosti, jako je předdefinovaná struktura, kontext vašich otázek a mnoho dalšího.

  Současně jsme připravili také Knihovnu promptů, kde najdete nejlepší prompty AI pro každodenní použití. Stačí zkopírovat prompty pro daný modul a nahradit proměnné v hranatých závorkách. 

  TIP: Abyste ušetřili ještě více času, přidali jsme tyto vzorové prompty pod ikonu „i“ v každé části aplikace, kde je generování pomocí umělé inteligence k dispozici.

  dasdasd

  ➕ Opravy drobných chyb

  V neposlední řadě jsme nezapomněli opravit chyby, které se v aplikaci vyskytly. Děkujeme za jejich nahlášení! 👍