Release log 3.15. (17. 4. 2023)

  Nová role ombudsmana pro whistleblowing, vylepšení hodnocení a řada drobných, ale očekávaných úprav.

  1) Schránka důvěry – nová role Ombudsman

  Kreslicí plátno 1_1 administrator

  V návaznosti na evropskou směrnici o whistleblowingu přidáváme novou roli (Karta uživatele, Zvláštní uživatelská práva) Ombudsman. přidělením role označujete ty uživatele, kteří budou mít výhradní přístup ke zprávám ve schránce důvěry. 

  Snímek obrazovky 2023-04-17 v 13.16.20

  2) Sjednocení zobrazování aktivit čekajících na schválení

  Kreslicí plátno 1_2vsichni_uzivatele

  Doposud se aktivity čekající na schválení zobrazovaly pouze v kalendářích. Nově je zobrazujeme i v Profilu uživatele (záložka aktivity).

  3) Projekty a Klienti v sekci Moje aktivity

  Kreslicí plátno 1_2vsichni_uzivatele

  V sekci Moje aktivity nově najdete také sloupce pro Klienta a Projekt, na který je aktivita navázána. Díky tomu budou mít všichni uživatelé lepší přehled o práci.

  4) Projekty a Klienti jsou nově na sobě nezávislé informace

  Kreslicí plátno 1_2vsichni_uzivatele

  Ne všichni využíváte projekty jako další třídění práce pro konkrétní klienty. Nově umožňujeme evidovat práci se záznamem Klienta BEZ NUTNOSTI přiřazení konkrétního Projektu.

  5) Export seznamu uživatelů do excelu

  Kreslicí plátno 1_2administrator

  Nejen v reportech, ale i v Seznamu uživatelů nově najdete známé tlačítko button export pro export vyfiltrovaného pohledu do excelu. Platí zde ta samá pravidla jako u reportů – tak, jak je tabulka pomocí filtrů nastavena, tak bude i exportována.

  6) Doplnění reportu Základní mzda

  Kreslicí plátno 1_2administrator

  Do reportu základní mzdy jsme přidali sloupec s informací o datumu nástupu.

  7) Zpřehlednění Vlastních polí

  Kreslicí plátno 1_2administrator

  Doposud se vlastní pole duplicitně zobrazovaly v Kartě zaměstnance v záložkách Pracovní údaje a Osobní informace. Při větším množství sbíraných informací vznikly legitimní požadavky na lepší třídění. Nově jsme organizaci vlastních polí upravili tak, že při jejich zakládání určujete, zda-li se má konkrétní pole zobrazit v kartě Pracovní údaje, Osobní informace nebo u obou dvou.

  Snímek obrazovky 2023-04-17 v 13.13.38

  8) De-archivace dokumentu

  Kreslicí plátno 1_2administrator

  Po archivaci dokumentu již nebylo možné dále s s dokumentem pracovat. Nově umožňujeme dokument z archivu „vytáhnout“ zpět mezi aktivní dokumenty. 

  9) Rozšíření nastavení nároku na stravenky o desetinné místo

  Kreslicí plátno 1_2administrator

  Doposud bylo možné zadávat nárok na stravenky v celých hodinách. Nově můžete zadávat nárok s využitím desetinného místa (např. 6,5 hod). 

  10) Změna designu detailu dokumentu

  Kreslicí plátno 1_2vsichni_uzivatele

  Upravili jsme design u detailu dokumentu, aby byl uživatelsky přehlednější a přívětivější.

  11) Defaultní zobrazení aktivních absencí a aktivit

  Kreslicí plátno 1_2administrator

  V Nastavení / Aktivity, respektive v Nastavení / Absence se nově zobrazují defaultně pouze aktivní události. Pokud chcete zobrazit i ty neaktivní, použijte příslušný filtr.

  12) Editace absencí přímo v Moje absence

  Kreslicí plátno 1_2vsichni_uzivatele

  Každý uživatel může nově editovat nadcházející absence přímo ze sekce Moje absence po kliknutí na konkrétní absenci.

  13) Oprava chyb

  Nakonec jsme nezapomněli ani na opravy chyb, které se v aplikaci vyskytly. Děkujeme za jejich reporting! zde je jejich krátký přehled:

  📍Odstraněný problém s poškozenými formáty souborů s potvrzeními o podpisu

  📍V seznamu skill setů opravený chybný počet přiřazených skill setů

  📍Odstraněný problém s duplicitním zobrazováním příloh u Oznámení a Kudosů

  📍Odstraněný problém s neukládáním dat při editaci pracovní doby v celoobrazovkovém módu