Release log 3.13 (20. 3. 2023)

  Přepínání kalendářů podle země působení uživatelů a vylepšené možnosti timetrackingu aktivit.👇

  1) Zobrazování státních svátků dle země působení uživatele

  Kreslicí plátno 1_1 vsichni_uzivatele

  V minulém updatu aplikace jsme představili možnost ke každému uživateli v jeho kartě přiřadit Zemi působení a Region v zemi působení. Na základě toho systém automaticky vytahuje z databáze státní svátky uživatele, což je klíčové pro správný výpočet pracovního fondu a absencí.

  Nyní jsme vše posunuli ještě o kus dál a umožnili státní svátky uživatelů dle jejich země působení zobrazovat přímo v kalendářích. U každého uživatele je v závorce znázorněn kód země. Když do filtru zahrnete uživatele, který působí v Německu, systém vám automaticky v kalendáři zobrazí německé státní svátky

  Současně ale kalendář zobrazí také státní svátky „domovské“ země společnosti podle toho, jak byla nastavena při zakládání účtu ve Sloneekovi:

  Snímek obrazovky 2023-03-10 v 20.12.56

  2) Klienti a projekty najdete v menu nově pod Společností

  administrator

  Pro lepší přehlednost jsme nastavení klientů a projektů přesunuli na viditelnější místo pod Společnost v levém menu. Současně připomínáme, že máte možnost některému uživateli přiřadit roli Správce klientů a projektů.

  3) Úpravy pro timetracking aktivit

  vsichni_uzivatele

  1. Nově mohou všichni uživatelé editovat i aktivity, které byly zadány přes timetracking. Po kliknutí na jejich detail v kalendáři lze editovat čas, projekt, klienta a kategorii aktivity.
  2. Do zadávání timetrackingu jsme přidali tlačítko pro vyčištění řádků pro rychlejší zápis aktivit. Když uživatel nyní zapne v pravém horním rohu timetracking, může jedním kliknutím vymazat přednastavené parametry z poslední trackované aktivity. 
  3. Do každého detailu aktivity v kalendáři jsme přidali modré tlačítkoPlay„. Když na něj uživatel klikne, automaticky se spustí timetracking aktivity podle stejných parametrů, jaký měla aktivita, v jejímž detailu se uživatel nachází:

   Snímek obrazovky 2023-03-14 v 11.40.26

  4) Obrázky na hlavní ploše jako carousel

  vsichni_uzivatele

  Když přiložíte k oznámení na ploše vícero obrázků, zobrazí se uživatelům ve formě carouselu. Zároveň když si některý z obrázků uživatelé rozkliknou, mohou mezi nimi volně přepínat. 

  5) Oprava drobných chyb

  Opravili jsme i řadu nahlášených chyb v zobrazování a chování aplikace, které jste nám hlásili.