Přiřazení a odebrání pomůcky uživateli

  Podívejte se, jak jednoduše přiřadit nebo odebrat pracovní pomůcku uživateli.

  Přiřazení pomůcky

  K přidělení pomůcky dochází přiřazením uživatele na kartě konkrétní pomůcky po kliknutí na tlačítko Přiřadit pomůcku a vybrání uživatele, jemuž má být pomůcka přidělena.

  cz1

  Na konkrétní pomůcku můžete odeslat i link, který můžete využít například v Checklistech při zaškolování nových zaměstnanců. Link získáte kliknutím na Odkaz_kopiruj v záhlaví karty pomůcky.

  V případě, že uživatel nepotvrdil přijetí, můžete ho upomenout odesláním notifikace přímo z karty pomůcky.

   Snímek obrazovky 2023-10-29 v 8.54.08

   

  Odebrání pomůcky

  Pokud se rozhodnete od někoho převzít pomůcku zpět, máte dvě možnosti, jak postupovat:

  1. Vyžádat vrácení pomůcky se standardním vygenerováním protokolu o vrácení
  2. Odebrat pomůcku uživateli a vrátit ji „na sklad“ bez nutnosti stvrzení akce

  Tyto dvě akce jsou k dispozici z detailu pomůcky, kdy si mezi nimi vyberete příslušným tlačítkem:

  Snímek obrazovky 2023-10-29 v 8.58.11

  Jestliže vyberete první možnost, uživatel musí vrácení stvrdit svým podpisem. Jakmile tak učiní, následuje ještě potvrzení o vrácení také ze strany administrátora pomůcky. V tu chvíli se vygeneruje protokol o vrácení pomůcky a pomůcka zůstane v přehledu všech pomůcek bez držitele.