Přesčasy – evidence a vypořádání

  Evidence práce nad rámec pracovní doby, její výkazy a reporty pro vypořádání včetně čerpání náhradního volna.

  Přesčasy evidujeme jako saldo (rozdíl) mezi nastavenou pracovní dobou a výkazem práce. Ten je možné získat buď záznamem odpracovaného času v modulu Aktivity, případně záznamem příchodů a odchodů prostřednictvím elektronické docházky.

  V obou případech saldo najdete v Reportu příchodů a odchodů nebo Reportu aktivit.

  Přenos a vypořádání přesčasů není ve Sloneeku automatické. Důvodem je nezávislost na legislativě jednotlivých zemí. 

  Jak vypořádat přesčas k vyčerpání (náhradní volno)

  Pro čerpání náhradního volna (za přesčas) nejprve vytvořte novou událost absence. Založíte ji jako typ Volno s HODINOVÝM ročním fondem s jednotkou čerpání po hodinách. který nastavíte na hodnotu „0“:

  Zaznam-obrazovky-2023-02-10-v190 (1)

  Událost budete přiřazovat jednotlivým uživatelům jednotlivě nebo hromadně podle toho, jak jim poprvé vznikne na čerpání náhradního volna nárok.

  Protože s největší pravděpodobností chcete, aby náhradní volno bylo vyčerpáno v roce, ve kterém na něj vznikl nárok, budete postupně navyšovat fond ve sloupci Fond pro tento rok tak, jak bude postupně vznikat na čerpání nárok.

  bookmark-solid Příklad

  10.1. vznikl nárok na náhradní volno 5 hodin

  Do přiřazené události absence konkrétnímu uživateli napíšete do kolonky Fond pro první rok hodnotu 5.

  15.2. vznikl nárok na náhradní volno 3 hodiny

  Hodnotu v kolonce Fond pro tento rok navýšíte o 3 na 8. Zůstatek tak postupně navyšujete, čímž i evidujete pro účely reportu počet hodin náhradního volna, které daný uživatel v konkrétním roce měl.

   

  Podklad pro vyplacení přesčasů

  Pokud jste se rozhodli přesčasy vyplatit, stačí vytvořit jeden z reportů výše. Klíčová je přitom hodnota SALDA, která výši přesčasu určuje oproti nastavené pracovní době.