Pohled manažera na příchody a odchody členů týmu

  Manažerský přehled docházky v týmu

  Rozdíl mezi pohledem řadového uživatele a manažera je v možnosti manažera nahlížet na data lidí v týmu / týmech, kde je stanoven jako manažer.

  kalendářovém pohledu k tomu slouží možnost výběru konkrétních událostí docházky a výběr konkrétních uživatelů, jejichž data chce vidět.

  Snímek obrazovky 2023-10-28 v 19.15.14

  Stejně jako uživatel, i manažer má možnost přidávat ke konkrétní události zprávu. Navíc má oprávnění příchody a odchody editovat.  

  Pro zapnutí přehledu dat všech podřízených v reportech příchodů a odchodů aktivujte pohled “Všichni uživatelé” . Zobrazí se data všech uživatelů, které má manažer ve své správě (= je v jejich týmu / týmech zařazen jako manažer). Data ostatních uživatelů neuvidí.