Práce s modulem Dokumenty

  Nahrávejte do aplikace smlouvy a soukromé či celofiremní/týmové dokumenty.

  Přednastavení aplikace umožňuje dokumenty spravovat uživatelům s rolí OwnerAdmin nebo řadový uživatel s doplňkovou rolí Document manager.

  Podrobný přehled rolí najdete zde.

   

  Sloneek rozlišuje soukromé dokumentycelofiremní / týmové dokumenty a smlouvy

   

  digit-one_31-fe0f-png-3 Soukromé dokumenty využijete pro oběh administrativy související s konkrétními vybranými uživateli nebo týmy. Typicky jde o směrnice, výsledky hodnocení, pracovní smlouvy nebo mzdové výměry.

  Soukromé dokumenty jsou viditelné pouze konkrétním uživatelům, kterým byly přiděleny.

   

  digit-two_32-fe0f-png-3 Celofiremní / týmové dokumenty jsou vkládány automaticky všem uživatelům. A to i všem budoucím uživatelům. Typicky jde o kodexy, řády, mema a další. 

   

  digit-three_33-fe0f-png-2 Smlouvy jsou prostřednictvím aplikace elektronicky podepisovány (stejně jako potvrzení přečtení nebo převzetí pomůcky) v souladu s EU nařízením eIDAS. Smlouvy mohou podepisovat i uživatelé, kteří nemají aktivní účet v aplikaci.

  Podrobnosti k validitě a bezpečnosti elektronického podpisu naleznete v článku zde.

  Práci s dokumenty si můžete velmi urychlit přípravou šablon, do kterých Sloneek automatizovaně vloží informace o podepisujících stranách i detailech kontraktu. Podrobně se na práci se šablonami podívejte zde.