Nastavení a evidence finančních podmínek

  Nastavení a evidence finančních podmínek včetně bonusů a srážek

  Nastavení a evidence mzdy / odměn

  Individualizované nastavení provedete na Kartě uživatele v záložce Typ spolupráce a finanční podmínky. Odsud můžete přidat novou základní mzdu či editovat tu stávající, přidávat srážky nebo bonusy pro uživatele.

  Snímek obrazovky 2023-10-28 v 15.30.33

  Snímek obrazovky 2023-10-28 v 15.30.44

  Nastavený mzdový výměr stejně jako srážky ze mzdy a bonusy se propisují do Reportů (Reporty/ Ostatní / Základní mzda)

  Pokud tak např. při navyšování mzdy nesmažete předchozí mzdový výměr, následně můžete v reportech sledovat vývoj mzdy uživatele v čase.

  Nastavení opakovaných bonusů a srážek

  Mnoho firem poskytuje „bonusy“ nebo srážky na pravidelné/měsíční bázi. Například Multisport karta je něco, co mají zaměstnanci k dispozici každý měsíc.

  Bonusy a srážky můžete nastavit jako opakující se. Administrátor nastaví, jak často se má srážka/bonus opakovat pro daného uživatele a ke kterému datu se má opakovat a v daný den se automaticky zobrazí v kartě uživatele.

  Snímek obrazovky 2023-10-28 v 15.31.03

  Celá historie dané položky se pak schová za jediný řádek a samozřejmě se propíše do patřičných reportů.

  Srazka_seznam

   

  Pohled a možnost úpravy finančních podmínek Team leadery

  V případě, že chcete, aby měli Týmoví manažeři možnost editovat jak základní finanční podmínky, bonusy a srážky, je nutné tuto variantu umožnit. 

  Na Kartě uživatele / Základní a pracovní údaje najdete checkbox Manažer může upravovat odměňování. Zaškrtnutím určujete, zda tento uživatel může nahlížet a upravovat finanční informace (základ, bonusy, srážky).

  Podmínkou zobrazení checkboxu je přiřaření uživatele jako Týmového manažera v týmu.

  Snímek obrazovky 2023-10-28 v 15.32.13