Mezinárodní složení týmu / firmy

  Když má vaše firma zaměstnance v různých zemích nebo chcete mít více (mezinárodních) firem pod jedním účtem. Přepínejte mezi kalendáři, sledujte státní svátky vašich lidí a efektivně plánujte absence.

  Pokud máte zaměstnance v různých zemích, bývá nezbytné při plánování absencí či výpočtu pracovního fondu přihlížet ke státním svátkům v každé z těchto zemí, v nichž zaměstnanci působí. Ve Sloneekovi je to jednoduché.👇

  Modelový příklad

  V jednom týmu jsou zaměstnanci z Česka, Slovenska a Portugalska. Manažer týmu potřebuje při plánování dovolených přihlížet k tomu, kdy mají tito zaměstnanci ve svých zemích státní svátky.

  Jak na to ve dvou krocích? 

  digit-one_31-fe0f-png-1 V kartě každého uživatele naleznete řádky Země působení a Region v zemi působení. Zaměstnanci, který pracuje z Česka, tak přiřadíte jako zemi působení Českou republiku, zaměstnanci z Portugalska zase Portugalsko. Možnost máte také přiřadit zemi působení totožnou se zemí společnosti. 

  Pozor: Tuto akci mohou provést pouze administrátoři či majitel účtu. Více o uživatelských rolích zde.

  Jakmile některému uživateli přiřadíte zemi působení, systém automaticky rozpozná jeho státní svátky a na základě toho bude počítat pracovní fond pro daný měsíc a zohledňovat absence.

  Snímek obrazovky 2023-10-28 v 16.00.55

  digit-two_32-fe0f-png-3 Ve druhém kroku pak může manažer týmu přejít do kalendáře absencí a rychle si vyfiltrovat zaměstnance, na které se potřebuje podívat. U každého uživatele je v závorce znázorněn kód země. Když manažer do filtru zahrne uživatele, který působí v Portugalsku, systém tak manažerovi automaticky v kalendáři zobrazí portugalské státní svátky

  Současně ale kalendář zobrazí také státní svátky „domovské“ země společnosti podle toho, jak byla nastavena při zakládání účtu ve Sloneekovi. 

  Snímek obrazovky 2023-10-28 v 16.03.17

  V praxi tak může manažer vidět v kalendáři státní svátky České republiky, v níž jeho firma sídlí, a zároveň také státní svátky svého portugalského podřízeného. Díky tomu bude mít perfektní obrázek o tom, jak vše naplánovat.

  Jak je to s reporty?

  Ve chvíli, kdy uživateli přiřadíte v jeho kartě zemi působení, systém automaticky vytáhne z databáze státní svátky dané země a na základě toho vypočítá pracovní fond uživatele pro daný měsíc. To se samozřejmě projeví také ve všech reportech, kde bude čistý pracovní fond pro daný měsíc „očištěn“ od státních svátků. 

  Pokud má v daném měsíci uživatel ve své zemi nějaký státní svátek, promítne se zároveň tato informace do reportu absencí. V Kombinovaném reportu bude absence rovna počtu hodin, které by měl uživatel daný den standardně odpracovat (při 8hodinnovém pracovním dnu tedy bude u absencí svítit hodnota 8). V Měsíčním reportu odpracované doby nebo reportu Pracovní doby naopak bude u konkrétního dne svítit hodnota 0.