Měsíční emailové přehledy

  Měsíční přehled pro uživatelskou roli Běžný uživatel

  Přehled je rozesílán ráno první den v měsíci. V přehledu najdete v návaznosti na aktivované moduly:

  • Přehled příchodů a odchodů s případným upozorněním na chybějící odchod (v takové situaci není docházka uzavřena)
  • Souhrn Aktivit s případným upozorněním na neukončený time tracking
  • Pomůcky čekající na přijetí + tlačítko odkazující na Moje pomůcky
  • Dokumenty čekající na můj podpis + tlačítko odkazující na konkrétní dokumenty

  Podrobný obsah souhrnů včetně možnosti nastavení všech notifikací najdete zde.

  Vypínání / zapínání přehledů Sloneek DIGEST můžete provést na záložce Oznámení / Sloneek. Najdete ji pod položkou JÁ / Můj profil.

  Snímek obrazovky 2023-10-28 v 17.21.51